Päätoimittajalta: Kansanedustaja voi valita — Ano Turtiainen on lähtenyt pelottavalle tielle

Juvalaisedustaja halveksii lakia ja oikeuslaitosta. Jos tuomio tuhotöihin yllyttämisestä todella on jossain puoluessa sulka hattuun, olemme ylittäneet vaarallisia rajoja, kirjoittaa päätoimittaja Timo Laitakari.

Timo Laitakari | timo.laitakari@lansi-savo.fi | Twitter: @TimoLaitakari
Timo Laitakari | timo.laitakari@lansi-savo.fi | Twitter: @TimoLaitakari

”Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.”

Näin lukee Suomen perustuslaissa.

Määräys on sillä tavalla väljä, että kansanedustaja voi varsin pitkälti itse päättää, mitä ymmärtää oikeudella ja totuudella.

Juvalainen tuore kansanedustaja Ano Turtiainen avasi omia käsityksiään oikeudesta ja totuudesta Länsi-Savon haastattelussa keskiviikkona.

Kysyimme perussuomalaisia edustavalta Turtiaiselta kommentteja hänen lainvoimaiseksi tulevaan tuomioonsa, jonka hän sai julkisesta kehottamisesta rikokseen.

Turtiainen kirjoitti joulukuussa 2015 Facebookiin päivityksen, jota Etelä-Savon käräjäoikeus piti yllytyksenä Suomen Punaisen Ristin toimipisteiden tuhoamiseen.

Jokainen voi itse päätellä, onko kyse yrityksestä asialliseen keskusteluun.

Turtiaisen suhtautuminen tuomioon on enemmän kuin hämmentävä. Turtiaisen kommentit kertovat paitsi itsekritiikin puutteesta myös monien suomalaisten perusarvojen halveksimisesta.

Hän kertoo, ettei kadu kirjoitustaan ja on edelleen samaa mieltä itse asiasta. Hän kiistää yllyttäneensä ketään. Hän jopa näkee, että perussuomalaisten porukassa tällainen ”tuomio on vain sulka hattuun”.

Turtiainen kertoo menettäneensä luottamuksen oikeuslaitokseen sananvapauteen liittyvissä asioissa. Hän antaa ymmärtää, että oikeuslaitos antoi hänelle tuomion median paineissa ja että media liitti hänen viestiinsä tekoja ja sanoja, joita hän itse ei ollut sanonut tai tarkoittanut.

Jo käräjäoikeudelle antamassaan vastauksessa Turtiainen kiisti, että hänen tarkoituksenaan oli kehottaa tai houkutella ketään rikokseen: tarkoituksena oli saada aikaan asiallista keskustelua.

”Hyvät kansalaiset, te jotka olette ottaneet isojakin riskejä toimiessanne eliminointitehtävissä olemassa olevien ja suunnitteilla olevien vastaanottokeskuksien tuhoamisessa. Työnne on ja on ollut monella tavalla tärkeää itsenäisyytemme ja turvallisuutemme puolustamisessa.”

Yllä oleva on suora lainaus Turtiaisen tuomion tuoneesta Facebook-kirjoituksesta. Jokainen voi itse päätellä, onko kyse yrityksestä asialliseen keskusteluun vai jostain muusta.

Eivät suomalaiset ole tyhmiä.

Varsinainen kehotus rikokseen löytyy myöhemmästä virkkeestä: ”Onko nyt aika laajentaa toimia vihollisen pääpaikkoihin, joista sen toimia johdetaan.” Kohteeksi Turtiainen nimeää SPR:n, jota hän kuvaa termillä ”pahin vihollisemme”.

Kansanedustaja on merkittävä vallan käyttäjä, jonka teoilla ja puheilla on väliä.

Miksi Länsi-Savo haluaa kirjoittaa Turtiaisen tuomiosta, vaikka se on vanha asia ja annettiin jo syksyllä? Moni perussuomalaisten kannattaja näkee tässä taas yhden osoituksen median vainosta ja puolueellisuudesta.

Voin vakuuttaa, että median kiinnostus kansanedustajan tuomioon olisi samanlainen, olisipa kyse mistä tahansa puolueesta. Kansanedustaja on merkittävä vallan käyttäjä, jonka teoilla ja puheilla on väliä.

Turtiainen valitti sakoista hovioikeuteen, mutta on nyt vetänyt valituksensa pois. Turtiaisen tuomio saa siis lainvoiman ja on siksi ajankohtainen.

Ihminen tekee virheitä ja vääriä arvioita. Ihmisellä on kuitenkin mahdollisuus kehittyä ja oppia.

Turtiainen ei todellakaan ole ainoa kansaedustaja, jolla on rikostuomioita. Hän ei ole myöskään ainoa kansaedustaja, jonka vanhoja some-päivityksiä ruoditaan julkisuudessa.

Esimerkiksi sosiaalidemokraattien Hussein al-Taeen vanhat tekstit ovat vaalien jälkeen nostaneet mylläkän. Kun rauhanvälittäjänä profiloitunut mies onkin vain muutama vuosi sitten kirjoittanut halventavasti sunnimuslimeista, juutalaisista ja homoseksuaaleista, uskottavuusongelma on ilmeinen.

Al-Taeen ja Turtiaisen tapauksissa on yhtäläisyyksiä, mutta selviä erojakin. Kun kansa äänesti Turtiaista, se tiesi, mitä saa. Al-Taeeta taas tuskin olisi valittu, jos asia olisi ollut tiedossa.

Vielä merkittävämpi ero miesten välillä on, että sairauslomalle jäänyt al-Taee on pahoitellut kirjoituksiaan ja kertonut olevansa asioista nyt toista mieltä.

Ihminen tekee virheitä ja vääriä arvioita. Ihmisellä on kuitenkin mahdollisuus kehittyä ja oppia.

Hän voi itse valita, uhriutuuko ja paneeko asiat median syyksi. Hän voi valita, ottaako vastuun teoistaan.

Ano Turtiainen on saanut edustajanpaikkansa kansalta ja voi itse valita, miten kommentoi aikaisempia tekemisiään.

Hän voi itse valita, pahoitteleeko tekojaan. Hän voi itse valita, onko hän lain vai oman käden oikeuden puolella. Hän voi itse valita, uhriutuuko ja paneeko asiat median syyksi. Hän voi valita, ottaako vastuun teoistaan.

Kansanedustajalla on vapaus toimia. Samalla valinnat vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet kansanedustajalla on valtaansa käyttää ja äänestäjiensä asioita edistää. Muut kansanedustajat, yhteistyötahot ja tavalliset ihmiset suhtautuvat kansanedustajaan sen perusteella, miten tämä valitsee.

Turtiaisen tapauksessa kiinnostavaa on nähdä, millaisen kannan perussuomalaisten johto hänen puheisiinsa ottaa. En haluaisi nähdä päivää, jolloin eduskunnassa istuu puolue, jossa yllyttäminen SPR:n toimipisteiden tuhoamiseen todella on sulka hattuun.

Silloin olisimme astuneet vaarallisen rajan yli.

Kirjoittaja on Länsi-Savon vastaava päätoimittaja.

Juttua muokattu 10.5. klo 9.03: Otettiin pois lause, jossa sanottiin poliisin selvittävän, aloittaako se rikostutkinnan al-Taeen toimista. Poliisi on päättänyt, ettei aloita.