Kommentti: Henkilöjunien aikataulut käyvät järkeen, vaikka ne eivät aina reiluja olisikaan

Raiteilla on paljon potentiaalia, mutta maakuntien seutuliikennettä ei pidä toteuttaa kaukoliikenteen kustannuksella, kirjoittaa Länsi-Savon uutistoimittaja Henri Häkkinen

Kommentti: Henkilöjunien aikataulut käyvät järkeen, vaikka ne eivät aina reiluja olisikaan

Haukivuorelaisten sinnikkyys henkilöliikenteen palauttamiseksi omalle asemalleen on ihailtavaa. Kaupungissa asuvan nuoren näkökulmasta hämmentävää, mutta ymmärrettävää.

Tuskin VR kuitenkaan pahuuttaan jättää haukivuorelaisten toiveita toteuttamatta. Kolmen minuutin aikasäästö Mikkelin ja Pieksämäen välillä saattaa kuulostaa absurdilta. Valtakunnallisesta henkilöliikenteestä puhuttaessa on tuollakin merkitystä. Eri puolilla maata saavutetut aikasäästöt hyödyttävät koko raideverkkoa.

Vuorotarjontaa suunniteltaessa pääkaupunkiseudun tavoitettavuus on varmasti keskeinen tekijä. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa pääkaupungin merkitys on korosteinen. Määrärahoja ohjattaessa panostetaan niihin reitteihin, joissa hyöty on suurin. Näin haluan ainakin uskoa.

Kuopiosta Helsinkiin aamulla suuntaavan junan tarkoitus on tarjota järkevä kyyti pääkaupunkiin kaikista reitin kaupungeista. Tällaisessa tilanteessa Haukivuoren kaltaiset taajamat kärsivät. Liikenne kohdistuu enemmän lähikaupunkeihin.

No, tähän ei tietenkään tarvitse tyytyä. Raiteilla on paljon potentiaalia, mutta maakuntien seutuliikennettä ei pidä toteuttaa kaukoliikenteen kustannuksella. Avoimella kilpailulla sekä toimiva seutuliikenne että tehokas kaukoliikenne voisivat olla saavutettavissa.

Toimivat liikenneyhteydet myös karsivat alueellista eriarvoistumista, josta Itä-Suomi kärsii paljon. Kaupunkien kehysalueiden houkuttelevuudelle kattavampi joukkoliikenne voisi tehdä hyvää.

Rinteen hallitusohjemassa linjataan voimakkaasti sekä raideliikenteen että eriarvoistumisen karsimisen puolesta. Edellisellä vaalikaudella lainsäädäntö avattiin kilpailulle. Se avaa ainakin mahdollisuuksia alueellisen liikenteen kehittämiseksi myös suurten kaupunkien ulkopuolella.