Mielipide: Kriisi ja epäasiallinen käytös Hirvensalmella

Hirvensalmen paikallislehden ja Länsi Savon kunnallispoliittisia kirjoituksia seuranneet eivät ole voineet välttyä huomaamasta päätöksenteon huonoa henkeä. Niin lausuntojen antajista kuin kohteistakin löytyy kuitenkin tiettyä yhdenmukaisuutta ja tarkoitushakuisuutta, mutta miksi näin tapahtuu?

Kokoomus on ollut viime vuosien kirjoittelun vakiomaalitaulu. Tähän saakka olemme päättäneet, että jokaiseen kirjoitukseen vastaaminen ei hyödytä, sillä perään tulisi entistä isompi lasti lokaa, nyt on kuitenkin pienen kertauksen paikka.

Vuodesta 1920 alkaen, sadan vuoden ajan, kokoomuksen edustajat Hirvensalmella ovat toimineet luottamustoimissa rehdisti, oikeudenmukaisuutta varjellen, parhaan kykynsä ja sydämen sivistyksensä mukaan. Kokoomus on Hirvensalmen toiseksi suurin puolueryhmä valtuustossa, ja on osoittanut yhteistyökykynsä solmimalla kunnassa teknisen vaaliliiton SDP:n, KD:n ja Sinisten kanssa. Tässä yhteistyössä ei ole ollut pienintäkään säröä, vaan asioista keskustellaan rakentavasti ja päätökset tehdään jokaista ryhmää kunnioittaen, kunnan ja kuntalaisten parhaaksi.

Kokoomus kuuntelee kuntalaisia ja kesäasukkaita järjestämällä avoimia kuntatilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Meillä kokoomuksessa työssämme pääpaino on vain, ja ainoastaan Hirvensalmen kunnan ja kuntalaisten etu ja hyvinvointi. Kokoomus haluaa toimia hyvien tapojen mukaisesti, ei mustaa kunnan mainetta puheissa tai kirjoituksissa.

Luottamushenkilöinä olemme pyrkineet selvittämään taustoja ja vaihtoehtoja päätöksenteolle, meistä se on demokraattisen päätöksenteon pohja, diktatuurissa tehdään toisin.

Julkisissa kirjoituksissa esitetään kuitenkin säännöllisesti tarkoituksellista mustamaalausta kokoomusta kohtaan. Loukkaamisen kylvö ei ole uutta, ja joidenkin osalta se on jatkumoa vuosien maalittavalle kirjoitustyölle, ja sen kohteena on ollut useita henkilöitä.

Hirvensalmella asioista päätettäessä tärkeämpää on, kuka esittää, eikä mitä esitetään, siksi käy näin: Esitimme kunnanhallituksessa ja valtuustossa, että koska kunnassa toimii nuorisoneuvosto (kunnan oman hallintosäännön mukaisesti) siitä on syytä olla maininta toimintakertomuksesta. Esitys ”normaaliin tapaan” äänestettiin nurin, väärä esittäjä. Ei kovin hyvä vinkki nuorille, tuleville päättäjille heidän arvostuksestaan.

Kokoomus on ollut viime vuosien kirjoittelun vakiomaalitaulu.

Kuntapolitiikassa ei ole hallitusta ja oppositiota, kuten eduskunnassa, vaan kaikki saavat edustajansa kunnanhallitukseen kuntavaalituloksen mukaan. Hirvensalmen isoimmalla ryhmällä keskustalla on vaalien mukainen enemmistö, niin valtuustossa kuin hallituksessa. Kysymme siis edelleen, että miksi keskustelu, asioiden puntaroiminen, vaihtoehtojen pohtiminen, kuntalaisten kuuleminen ja erilaisten mielipiteiden hyväksyminen on Hirvensalmen kuntapolitiikassa kiellettyä!

Pirkko Luntta pj

Antti Heinikainen

Jani Hotanen

Kari Kalkasmaa

Jyrki Selenius

Hirvensalmen kokoomuksen valtuustoryhmä