Mielipide: Otavan kirjastoa tarvitaan moneen

Otavan kirjasto on tärkeä yhteistyökumppani vauvasta vaariin.

Otavan päiväkodin ja koulun yhteistyö kirjaston kanssa on jatkunut vuosikymmeniä katkeamattomana ja on esimerkillistä kasvatustyötä.

Kirjasto on olennainen osa Otavan kaupunginosan aktiivisuutta ja kiinnostavuutta. Positiivisen muuttoliikkeen ylläpitäminen on tärkeää myös Otavalle.

Kirjasto on hyvin tärkeä elementti asunnon hankkijoiden kriteereissä, ikäryhmästä riippumatta.

Päiväkotiryhmille kirjasto on retkipaikka, jossa on monipuoliset näyttelyt ja tapahtumat. Kirjastonhoitajan hyvä ammattitaito mahdollistaa monipuolisen avun kirjojen hankinnassa.

Kirjasto edistää myös koulun ja päiväkodin yhteistyötä. Koulun oppilaat pitävät esimerkiksi satutunteja päiväkodin lapsille.

Kirjasto on näyttelypaikka päiväkodin töille ja järjestää kirjaston sadun päivänä teemoja ja tapahtumia. Projekteissa on mukana myös Otavan koulu.

Kirjaston lastenkirja- sekä ammattikirjallisuuden lainaukset vähentävät päiväkodin kirjallisuusmäärärahan käyttöä.

Kirjaston käytön opettaminen lapsille on myös tärkeää tapakasvatusta.

Ilman kirjastoa ja ammattitaitoista kirjastonhoitajaa monen oppilaan lukeminen vähenee varmasti ja koulun kirjahankintakustannukset kasvavat huomattavasti.

Kirjoja ei ole aikaisemmin tarvinnut juuri hankkia monipuolisen, palvelevan kirjaston ansiosta. Oppilaat ovat saaneet tuoretta ja ajankohtaista lukemista.

Pulpettikirja on mukava kokemus lapselle, oli kyse sarjakuvista tai kaunokirjallisuudesta.

Kuljetusoppilaat käyttävät kirjastoa odottamiseen. Kirjasto on siihen ja kuulumisten vaihtoon turvallinen paikka.

Osalla pienistä koululaisista ei ole ketään kotona odottamassa koulusta palaavaa, mutta kirjastossa ajan voi viettää turvallisesti. Samalla voi tehdä läksyjä ja lukea.

Kirjasto on myös vanhempien ihmisten kohtaamispaikka. Osalla heistä ei ole mahdollisuutta hakea kirjastopalveluja Otavaa kauempaa liikuntarajoitteen tai auton puuttumisen takia.

Julkinen liikenne Mikkelin keskustaan on erittäin huono. Pienet lapsetkaan eivät kykene yksin kulkemaan kauemmaksi kirjastoon koulun jälkeen.

Herää kysymys, kuinka automaattikirjastoa pystyttäisiin valvomaan, puhumattakaan kustannuksista, joista olemme saaneet jo lukea.

Pelkät lainausluvut eivät anna kokonaiskuvaa kirjaston toiminnasta ja merkityksestä asukkaille.

Jos kirjasto häviää Otavasta, matkakustannukset lisääntyvät ja kirjaston käyttö vähenee.

Otavan kirjasto luo mahdollisuuksia sekä polkuja lukemisen maailmaan.

Kirjasto edistää edistää mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Jenni Rytkönen