Mielipide: Koulunkäyntiavustajia tarvitaan koko kevät

Vallitseva poikkeustilanne vaikuttaa jokaisen elämään. Olemme joutuneet muuttamaan suunnitelmiamme ja toimintaamme.

Lapsilla on oikeus yhdenvertaiseen koulunkäyntiin myös poikkeustilanteessa.

Jo normaaliaikana Mikkelin jokainen koulunkäyntiavustaja oli erittäin tarpeellinen.

Enemmänkin varmasti olisi tarvittu. Tarve ei ole mihinkään hävinnyt.

Hallituksen ohjeistus on välttää fyysisiä kontakteja. Valtaosa koululaisista on etäopetuksessa, opetuksen on opettajien vastuulla.

Valtaosa selviää opiskeluista näillä järjestelyillä kohtuullisen hyvin olosuhteisiin nähden.

Jotkut saavuttavat jopa tavanomaista parempia tuloksia, jos kotona on paremmin strukturoitu ja rauhallinen ympäristö.

Kaikille pelkkä opettajan tuki ei kuitenkaan riitä. Kaikilla oppilaiden lähiaikuisilla ei myöskään ole välttämättä mahdollisuutta tai taitoa ohjata ja neuvoa tarpeen tullen.

Erityisesti avun tarve korostuu, jos oppilaalla on jokin neuroepätyypillinen ominaisuus, kuten autismikirjo, ADD, ADHD tai kehityksellinen kielihäiriö.

Annettujen ohjeitten mukaan toimiminen voi olla haastavaa tai mahdotonta ilman selkeää tukea.

Kaikille pelkkä opettajan tuki ei riitä.

Tietojemme mukaan Valteri-koulussa ja Spesialla tilanne on jokseenkin hyvä.

Huolemme suuntautuu lähinnä Mikkelin kaupungin opetustoimen päätökseen lopettaa koulunkäyntiavustajien työsuhteita koronatilanteeseen vedoten. Tätä emme hyväksy!

Etäopetuksen avustamiseen tarvittavaa välineistöä varmasti löytyy kouluilta, jos sitä ei oppilailla ja avustajilla ole.

Tietojemme mukaan avustajilla olisi halu auttaa oppilaita koko kevätlukukauden. Oppilashuolto toimii ymmärtääksemme kohtalaisen hyvin.

Meillä on kuitenkin suuri huoli perheiden jaksamisesta, minkä lastensuojelukin tulee suurella todennäköisyydellä huomaamaan melko pian.

Toivomme hartaasti ja ehdotamme teidän ottavan uudelleen harkintaan koulunkäyntiavustajien työsuhteiden jatkamisen koko kevätlulukauden ajaksi. Syksyn taakkaa ennakkoon keventäen.

Taataan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun!

Reijo Hämäläinen

puheenjohtaja

Etelä-Savon ADA ry