Mielipide: Järviluontoa ei pidä pilata liialla rantarakentamisella

Mikkelin valtuustossa on käsitelty keskustan valtuustoryhmän aloitteita rantarakentamisen voimakkaaksi lisäämiseksi.

Upea järviluonto rantoineen on yksi seutumme tärkeimmistä vetovoimatekijöistä niin matkailun kuin ihmisten hyvinvoinninkin kannalta. Rakentamattomat rannat ovat kullanarvoisia myös luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Kodit ja mökit veden äärellä ovat nekin olennainen osa mikkeliläistä elämänmenoa ja vetovoimaa.

Laadukkaan rantarakentamisen mahdollisuuksia tuleekin edistää tasapainossa luontoarvojen suojelun kanssa.

Keskustan aloitteessa esittämät toimenpiteet ovat kuitenkin näille tavoitteille ja Mikkelin elinvoimalle haitaksi, ei hyödyksi.

Olemme tällä valtuustokaudella lisänneet hyvin suunnitellun rantarakentamisen mahdollisuuksia mm. uudessa kantakaupungin osayleiskaavassa.

Rakentamattomia, kaavoitettuja rantatontteja on Mikkelissä saatavilla noin 2 000 ja hyväksymme jatkuvasti myös poikkeuslupia rakentamiseen.

Keskustan esityksestä selvitettiin halukkuutta rakentaa tai muuttaa mökki pysyvästi asutuksi.

Selvityksen tulokset kertovat, että halukkuutta on melko vähän. Esimerkiksi kirjojen siirtäminen Mikkeliin ei vaadi mökin muuttamista pysyvästi asutuksi rakennukseksi, vaan mikkeliläistyä voi jouhevasti ilman käyttötarkoituksen muutosta.

Olemme tyytyväisiä nykyiseen järjestelyyn, joka mahdollistaa meille rakentamisen, mutta määrää ottamaan huomioon yleisen ja yhteisen edun.

Keskustapäättäjät haluaisivat avata rantayleiskaavat kokonaan lisätäkseen rakennuspaikkoja kautta linjan.

Rantayleiskaavojen avaaminen olisi massiivinen hanke, joka sitoisi kaupungin kaavoituksen ja kehittämisen resurssit vuosiksi eteenpäin.

Hyötyjinä olisivat etupäässä ne maanomistajat, jotka haikailevat lisää rakentamisen mahdollisuuksia edellisten rinnalle.

Häviäjänä olisi luonnon lisäksi kaikki muu kaupungin ja taajamien kehittäminen, hyvin suunniteltut liiketontit ja asuinalueet.

Tähän haitalliseen urakkaan meidän ei tule missään nimessä lähteä.

Rantojen kohtaloon voi näissä kuntavaaleissa vaikuttaa.

Veli Liikanen

kaupunginvaltuutettu, puoluesihteeri, kunnallisvaaliehdokas (vihr.)

Kerttu Hakala

kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen, kunnallisvaaliehdokas (vihr.)

Mikkeli