Lukijalta: Kansan ja poliitikkojen arvot loittonevat jatkuvasti toisistaan

Jotkut toivovat, että juuri demokratian kannalta kunnon presidentinkamppailu olisi hyväksi. Tästä olen samaa mieltä. Siitä ajatuksesta, että yleisellä ”vääntämisellä” arvopuheista ei Niinistön asema muuttuisi mihinkään, olen eri mieltä.

Jotkut toivovat, että juuri demokratian kannalta kunnon presidentinkamppailu olisi hyväksi. Tästä olen samaa mieltä. Siitä ajatuksesta, että yleisellä ”vääntämisellä” arvopuheista ei Niinistön asema muuttuisi mihinkään, olen eri mieltä.
Arvopohjasta ja puheista puhuminen ja sen korostaminen yhteiseksi hyväksi oli ihan ok vielä Jyväskylän perussuomalaisten puoluekokoukseen saakka. Arvopohjan sanoma upposi kansaan kuin häkä.
Sen jälkeen ainakin tuo arvopohja ja demokratia ovat uskottavuudessa kärsineet aimo kolaukset. Syyt tiedetään ja tapahtumia sekä hallituksen toimia on turha toistaa. Teot ja tapahtumat kertovat totuuden.

Nykyinen, kansan silmissä politiikan epäluottamuksen kielteinen ilmapiiri pääministeripuolueesta lähtien, vaikuttaa myös istuvan presidentin asemaan ja presidentti-instituution arvostukseen. Tekeväthän pääministeri ja presidentti tiivistä yhteistyötä.
Tilanne on siis vakava myös pääministeripuolueen kannalta tarkasteltuna.Tämä näkyy keskustan suosion laskuna.
Sanalle ”arvopohja” on näin ollen muodostunut tämän kesän aikana kaksoismerkitys. On kansan syvien rivien arvopohja ja poliittinen, sanoisiko ”välttämättömän pahan arvopohja”. Eri tahot hakevat nyt viimeksi mainitulle arvopohjalle kiivaasti kansan syvien rivien hyväksyntää, siinä onnistumatta.
Koko epäluottamus perustuu uuden luonteen ja merkityksen saaneen arvopohjan korostamiseen ja olemassa oloon. Norsunluutorneissa on tapahtunut perusteellinen poliittinen kömmähdys. Että eiköhän me vaan jatketa keskustelua näistä ”arvopohjista”.

On tärkeää pitää esillä asiallista ja avointa keskustelua myös tabuiksi muodostuneista aiheista.Presidentinvaaleissa on kysymys loppujen lopuksi luottamuksesta.
Presidentin yhdessä tärkeimmässä osaamisalueessa eli turvallisuudessa on nykyisestä paljon parantamisen varaa. Kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen ei rajoitu pelkästään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, jota halutaan mielellään juuri nyt tietenkin korostaa.
Ulko- ja puolustuspolitiikka noudattelee kuitenkin totuttuja uriaan. Tämä on vakiintunutta ja yleisesti hyväksyttyä presidentin toimialaa ja sillä ei sinällään äänestäjiä enää nykyään vakuutella. Kansa on kiinnostunut enemmän nimenomaan sisäisestä turvallisuudesta.

Sisäpoliittinen turvallisuustilanne voi muuttua nopeastikin, johon on syynä viime vuosina tehdyt pahat virhearviot.
Tulevalta presidentiltä kaivataan näkökykyä tulevaisuuteen, aitoa arvopohjaa ja jämäkkyyttä puuttua niihin juurisyihin, jotka uhkaavat tavallisen kaduntallaajan turvallisuutta.
On tärkeää pitää esillä asiallista ja avointa keskustelua myös tabuiksi muodostuneista aiheista.

Reijo Paunonen
kunnanvaltuutettu (ps.)
Juva