Lukijalta: Ely-keskus ei raivaa kunnolla eteläsavolaisten maanteiden tienvarsia ja pientareita

Yhteiskunnan varoilla on rakennettu tiealueita, joihin kuuluvat myös hirviaidat.

Nämä alueet Viitostiellä, Heinolan ja Mikkelin välillä on erittäin huonosti hoidettu. Puustoa kasvaa tai jopa ”kasvatetaan” tiealueella niin, että hirviaidat häviävät metsän ja pusikoiden taakse.

Liikenneturvallisuus vaarantuu merkittävästi, kun pusikoiden ja puiden annetaan kasvaa. Hirvet, peurat ja muu metsän riista ovat aiheuttaneet autoilijoille vaaraa.

Ongelmia on myös valtateillä 13 ja 15. Lumikuorman aiheuttamat vaarat olivat nähtävillä esimerkiksi valtatiellä 13, Parkkilantien ja Ristiinan keskustan liittymän välisellä tiealueella.

Tiealueelle kaatumisvaarassa olevat puut tulee poistaa. Samalla näkyvyys reuna-alueille paranee.

Alueellisen ely-keskuksen tulisi ottaa mallia siitä, kuinka Pirkanmaalla on tiealueet hoidettu.

Muutkin ely-alueet ovat hoitaneet liikenneturvallisuutta huomattavasti tunnollisemmin kuin Etelä-Savossa tai Itä-Hämeessä. Luulisi ely-keskusta kiinnostavan, jäähän puusto tienpitäjälle omaan käyttöön.

Esimerkillisesti Pirkanmaan ely-keskus on teettänyt tievarsipuuston ja -kasvillisuuden raivauksia.

Puustoa ja kasvillisuutta raivataan maantien suoja-alueella, joka ulottunee 20 metrin etäisyydelle maantien keskilinjasta.

Arto Seppälä
kunnallisneuvos, Etelä-Savon maakuntaliiton valtuuston jäsen
Mikkeli