Lukijalta: Vetoamme Mikkelin valtuutettuihin — antakaa lisärahoitus Anttolan koulun liikuntasalille!

Anttolassa iloittiin tänä keväänä uuden koulun ja liikuntasalin rakentamispäätöksistä. Nyt liikuntasalin valmistuminen on kuitenkin vaakalaudalla.

Osa päättäjistä näyttää olevan sitä mieltä, että kaupunki hakisi säästöjä siirtämällä salin rakentamista usealla vuodella eteenpäin.

Virkamiehiltä on jäänyt aiemmassa budjetissa huomioimatta liikuntasaliin kuuluva väestönsuoja, minkä takia tarvitaan nyt lisärahoitusta.

Joutuvatko Anttolan koululaiset ja muut liikkujat nyt maksamaan tästä virheestä?

Anttolan yhtenäiskoulu on ollut väistötiloissa jo kolme vuotta. Koko tuon ajan liikunnanopetus on jouduttu järjestämään ilman omaa liikuntasalia, eikä opetussuunnitelman mukainen liikunnanopetus ole ollut mahdollista.

Ajoittain olemme saaneet vuoroja Anttolanhovin salista, mutta itse liikkumiseen on jäänyt vain vähän aikaa, koska sinne on kuljettava koulutakseilla. Myös salin varustelutaso on vaikeuttanut opetuksen järjestämistä.

Tulevaisuudessa Anttolanhovin salin hyödyntäminen on täysin epävarmaa. Kaupunki ei saisi myöskään nojata perusopetuksen järjestämisessä ulkopuolisen yrityksen varaan.

Meiltä on lisäksi vuosien ajan puuttunut koulun yhteinen kokoontumistila, jona oma liikuntasali ennen toimi. Juhlien ja muiden tapahtumien järjestäminen on aiheuttanut harmaita hiuksia.

Vanhan koulun sali oli Anttolassa ahkerassa käytössä. Koulun lisäksi useat seurat, järjestöt ja muut toimijat käyttivät sitä innokkaasti. Sali oli matalan kynnyksen liikuntapaikka.

Liikkumisen määrä Anttolassa on selvästi vähentynyt salin puuttumisen takia. Kaikki varmasti tunnustavat liikunnan merkityksen kansanterveydelle.

Nyt valtuusto on tekemässä tärkeää arvovalintaa. Luimme lehdestä, että kokoomus, vihreät ja kristillisdemokraatit ovat vastustaneet liikuntasalin lisärahoitusta.

Meidän oikeustajuumme ei sovi se, että säästöjä saadaan epäämällä liikuntasalin mahdollisuus niiltä koululaisilta, jotka ovat jo vuosia sinnitelleet ilman sitä.
Onko unohdettu myös kaupunkilaisten tasapuolinen kohtelu?

Vetoamme kaikkiin valtuutettuihin: olkaa nyt sivistyksen asialla ja puoltakaa Anttolan liikuntasalin lisärahoitusta!

Teresa Gestranius
Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja
Heidi Kauppinen
Anttolan yhtenäiskoulun neuvottelukunnan puheenjohtaja
Sirpa Rossi
Anttolan yhtenäiskoulun rehtori