Mielipide: Positiivisella elvytyksellä uuteen normaaliin

Elämme historiallisen poikkeuksellisia ja mielenkiintoisia aikoja.

Koronaviruspandemia ja sen synnyttämät erityishaasteet Suomen ja maaliman taloudelle ovat ennen kokemattomia.

Maan hallitus ja alueviranomaiset ovat joutuneet ohjeistamaan kansalaisia heidän joka päiväisessä toiminnassaan, jotta kansalaiset eivät turhaan sairastuisi.

Pandemian vaikutukset aluetaloudelle ovat lyhyt- ja pitkävaikutteisia. Se edellyttää nopeita ja pitkävaikutteisia kehittämistoimia, joilla on pitkä vipuvaikutus tulevaisuuteen.

EU:n jäsenmaat ovat huippukokouksessaan neuvotelleet elvytystyökalun jonka suuruus on 750 miljardia euroa. Suomen osuus on 3,1 miljardia.

Paketti rahoitetaan EU:n ottamalla pitkäaikaisella velalla. Parhaillaan rakennetaan elpymisohjelmia, joiden tulee olla valmiit huhtikuuhun 2021 mennessä.

Alueiden kannalta tärkeää nyt on ottaa täysimääräinen digiloikka, joka mahdollistaa paranevien, vähintään 100 Mbit/s, laajakaistayhteyksien myötä uusiutuvia palveluja ja asumisen muotoja maakunnissa.

Tukemalla digitaalisuutta ja sen toimintaedellytyksiä valtio edistää tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintojen kasvua sekä kansallista huoltovarmuutta.

Tämän digiloikan myötä Etelä-Savolla ja muilla maakunnilla on mahdollisuus ottaa loikka monipaikka-asumisessa, sen kehittämisessä ja tuotteistamisessa.

Elämme myös EU:n rakennerahastokauden vaihdetta ja valmistaudumme tulevaan, vuosien 2021 – 2027 ohjelmakauteen.

Eurooppa-neuvosto linjasi huippukokouksessaan heinäkuussa 2020, että Itä- ja Pohjois-Suomen tulevan ohjelmakauden rahoitus pysyisi nykytasolla.

Lisäksi Itä- ja Pohjois-Suomeen osoitettiin uusi sadan miljoonan erityisrahoitus pohjoisille ja harvaan asutuille alueille.

Nyt on tärkeintä elää suositusten mukaan, säilyä terveenä ja valmistautua uudenlaiseen paikallisten ja maakunnallisten toimintojen kehittämiseen.

Nyt on hihojen käärimisen, mahdollisuuksien hyödyntämisen ja yhteistyön paikka.

Kehitetään uudistuvista palvelu-, yritys- ja asumismuodoista uusi normaali ja parannetaan Etelä-Savon veto- ja pitovoimaa.

Esko Kilpinen

Etelä-Savon maakunnanyhteistyönryhmä 1 vpj, kunnanvaltuutettu (kesk.)

Pertunmaa