Lukijalta: Mikkelin kuntataloutta on pyöritetty riskipelillä — nyt riskit ovat realisoitumassa

40-vuotisen liike-elämän kokemukseni aikana en ole nähnyt yhtä rajua talouden pudotusta kuin Mikkelissä vuonna 2018.

Kuntataloutta on pystytty ennustamaan ja ohjaamaan kohtuullisen vakaasti. Nyt tuntuu olevan pallo hukassa kaupunginhallituksella. Johtavavien virkamiesten kädet ovat sidotut, toisaalta he eivät uskalla asettua eriävälle kannalle.

Alijäämän kasvu kahden kuukauden aikana 1,5 miljoonasta 11,5 miljoonaan ei ole sattumaa, koska se asettuu riskirajoihin jotka ovat olleet tiedossa ja nyt realisoituivat.

Ennusmerkit ovat olleet olemassa; asukasmäärän lasku, ikääntyvä väestö ja hoitosuhde sekä keskimääräinen tulojen lasku, tyhjentyneiden liiketilojen lisääntyminen jopa keskustassa.

Alueen yritysten taloudellinen tilanne on heikentynyt, yrittäjäbarometrin mukaan yli 74 prosenttia menestyy heikosti.

Käyttömenot ovat liian korkeat ja viimeaikaiset investoinnit liikunnan ja kultuurin aloilla ovat lisänneet alijäämää. Essoten terveys- ja vanhuspalvelujen kustannukset lisääntyvät ikääntymisen ja hoitosuhteen kasvaessa, jolloin Mikkelin maksuosuus kasvaa.

On toivottu, että maakuntauudistus vie kustannukset mennessään. Mikkeli on pelanut riskipeliä verorahoilla toivotaan toivotaan -periaatteella. Nyt on riski joutua kriisikunnaksi ja valtion holhoukseen.

Mikkelin kaupunginhallituksen sekä rakenneryhmän, jossa oli mukana hallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto vahvistettuna kahden lautakunnan puheenjohtajalla, piti tehdä viime keväänä palvelurakenteesta päätös, jossa arvioidaan henkilöstön tarve, määrä ja osaaminen.

Henkilöstössä on viiden Mikkeliin yhdistetyn kunnan väkeä. Esimerkiksi hallintohenkilöiden määrä on suhteettoman suuri, eikä tehtävien uudistaminen ole onnistunut liitossopimuksista johtuen. Kansa kutsuu kyseisiä työpaikkoja suojatyöpaikoiksi, joita puolueet sopivat lehmänkaupoissaan.

Rakenneryhmä ja kaupunginhallitus eivät halunneet ratkaista ydinongelmaa, vaan ilmoittivat päässeensä sopimukseen 50 miljoonan koulu- ja päiväkotirakennusohjelmasta, joka oli huono sivujuonne rakenneryhmän tehtävissä.

Investointipäätös aiheuttaa todellisen riskin Mikkelin taloudelle vuosiksi eteenpäin. Nyt Mikkelin kaupunginhallituksen jäsenet tuntuvan syyttelevän toisiaan ratkaisujen teosta. Ihmetyttää, miksi, kun henkilöt ja puolueet ovat itse neuvotelleet ja päättäneet asioista, jopa enemmistönä.

Onko muita viety hallituksen puheenjohtajan toimesta kuin pässiä narusta vai onko syy tulevat eduskuntavaalit?

Vääristä päätöksistä kärsivät Mikkelin yritykset ja asukkaat eikä elinvoimaa synny. Tulevaisuus ei näytä aurinkoiselta, jos ei pystytä korjaamaan vääriä päätöksiä sekä sopimaan henkilöstön aiheuttamasta ydinongelmasta.

Ei ole myöskään hyvää mainosta, jos turhautunut henkilöstöpäällikkö vaihtuu muutaman kuukauden välein.

Raimo Heinänen
konserni- ja elinvoimajaoksen varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Mikkeli