Mielipide: Kaupunginjohtajat kannattavat ratalinjausta Porvoosta Kouvolaan: "Palvelee koko itäisen Suomen tarpeita"

Parhaillaan selvitetään uuden nopean itään suuntautuvan ratayhteyden toteuttamisvaihtoehtoja.

Itäisen Suomen kunnissa ja maakunnissa on laaja yhteinen näkemys ratalinjauksesta.

Haluamme puoli Suomea kattavan Itäradan, jonka uusi raideyhteys kulkee Helsingistä lentoaseman kautta Porvooseen ja siitä eteenpäin Kouvolaan, jossa rata liittyy Savon ja Karjalan ratoihin.

Hanketta tukevat itäisen Suomen viisi maakuntaa ja 12 kaupunkia sekä alueen kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt.

Itärata nopeuttaa raideliikenteen matka-aikoja laajasti Itä-Suomessa mahdollistamalla kolmen tunnin junayhteydet Kuopiosta, Joensuusta ja Pietarista Helsinkiin.

Lisäksi yhteys lentoasemalle paranisi huomattavasti, joka on ensiarvoisen tärkeää yritysten sijoittumisen ja päivittäisen matkustamisen kannalta.

Itäradan vaikutusalueella Porvoosta Pohjois-Karjalaan ja Kouvolasta Kajaaniin asuu pääkaupunkiseutu mukaan lukien yli 2 miljoonaa ihmistä.

Nopeammat yhteydet itäisen Suomen, Helsingin ja Pietarin välillä tuovat nostetta elinkeinoelämälle ja matkailuille, ympäristöystävällisesti.

Itäradan uuden raideyhteyden kustannusarvio on 1,7 miljardia euroa. Tässä on huomattava ero Itäisen rantaradan kustannusarvioon, joka on yli miljardi euroa enemmän.

Itärataan investoimalla saadaan edullisemmin laajemmat vaikutukset, jotka hyödyttävät suurempaa aluetta ja ihmismäärää.

Suurten raidehankkeiden hankeyhtiövalmistelun edellytyksenä on kuntien osallistuminen suunnittelukustannuksiin.

Itäisen Suomen kaupungit ovat sitoutuneet Itäradan hankeyhtiövalmisteluun ja haluavat edistää sitä yhteistyössä valtion kanssa.

Me näemme, että itäistä ratayhteyttä pitää edistää koko itäisen Suomen yhteinen etu edellä.

Hanketta tukevat itäisen Suomen viisi maakuntaa ja 12 kaupunkia sekä alueen kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt.

Paras ratkaisu on Itärata: uusi raideyhteys Helsingistä lentokentän ja Porvoon kautta Kouvolaan yhdessä Savon ja Karjalan ratojen parannustoimien kanssa.

Timo Halonen

kaupunginjohtaja, Mikkeli

Jarmo Pirhonen

kaupunginjohtaja, Kuopio

Marita Toikka

kaupunginjohtaja, Kouvola

Kimmo Jarva

kaupunginjohtaja, Lappeenranta

Kari Karjalainen

kaupunginjohtaja, Joensuu

Jari Tolonen

kaupunginjohtaja, Kajaani