Lukijalta: Metsätalous on syytä pitää markkinaehtoisena

Hyvä Veli Liikanen. Puiden istuttaminen ja kasvattaminen on hyvä ympäristöteko. Se ei ole vanhanaikaista.

Metsäteollisuuden investoinnit Suomeen ja puun käytön lisääminen ovat keskeinen syy Suomen talouden kohenemiseen ja kasvuun viime vuosina.

Metsätalous ja siihen liittyvä tuotanto on alueellisesti erinomainen elinkeino. Se tuo toimeentuloa ja työllisyyttä kaikkialle Suomeen. Se antaa myös verotuloja kuntien ja valtion kassaan kansan hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Jos puun käyttöä rajataan ja annetaan viestejä metsätalouden merkityksen vähentämisestä, metsäteollisuuden monet hankkeet investoinneista puunjalostukseen voivat jäädä toteutumatta.

Samalla menetettäisiin mahdollisuuksia biotaloudessa, jolla on kasvava merkitys maailmalla tulevaisuudessa. Se näkyisi myös kansantaloudessa.

Valittaessa kasvun linja voidaan puun käyttöä lisätä ja hoitaa Suomen metsille asetettu, Suomessa syntyvien päästöjen hiilensidonnan velvoite. Jos toteutetaan kestävää hakkuusuunnitetta, hiilen sidonta toteutuu automaattisesti, koska osa kasvusta jätetään aina käyttämättä. Puun markkinatilannekin voi nopeasti aiheuttaa tilanteen, jossa hakkuut eivät toteudu hakkuusuunnitteen mukaan.

Uusien elinkeinotukien käyttöönottamiseen (hiilensidontatuki) tulisi suhtautua erittäin varautuneesti. Esimerkiksi maatalouden puolella tuet ovat osoittautuneet ongelmallisiksi ja passivoiviksi. Parempi pitää metsätalous markkinaehtoisena.

Jos valtion ahtaassa talousarviossa olisi tilaa seuraavalla eduskuntakaudella, määrärahoja voisi ohjata metsäntutkimukseen. Olisi selvitettävä, miten metsiä pitäisi käsitellä kasvun turvaamiseksi säiden ääri-ilmiöiden; myrskyjen, lumitaakkojen, kuivuuden ja kuumuuden haittojen ehkäisemiseksi.

Maa- ja metsätaloutta varten pitäisi myös jalostaa kasveja, jotka selviytyvät muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

Matti Piispa
metsänomistaja, yrittäjä, Mikkeli

Kommentoidut