Lukijalta: Omatori palvelee koko Essoten aluetta

Kalevi Arnell asettaa kirjoituksessaan (L-S 1.5.) vastakkain Suomenniemen Metsätähden muutokset ja Omatorin Mikkelissä. Ottamatta kantaa Metsätähden tilanteeseen haluamme tuoda esille muutamia asioita Omatorista.

Ikäihmisten arvostus näkyy Omatorin kohtaamisissa ja toiminnassa. Omatorin voimavara on asiakkaiden varhainen tukeminen sekä yhteistyö julkisen sektorin, yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden sekä yksityisten palveluntuottajien kesken.

Toiminta ja palvelut koostuvat ennaltaehkäisevistä ja hyvinvointia edistävistä toimintamuodoista. Vastaavia malleja on rakennettu ympäri Suomea.

Omatorilta saat vastauksen kysymyksiin: Mistä löydän tukipalveluja läheiselleni? Kuka antaisi vinkkejä terveyden ylläpitämiseen tai lääkitykseen? Mitä kautta voin saada vapaaehtois- tai vertaistukea? Mistä saan tietoa palveluista ja etuuksista?

Osalle ikäihmisistä kohtaamispisteen ryhmistä ja yhteisökahvilasta on muodostunut tärkeä paikka tavata muita ihmisiä.

Erillään olevat sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavat hankaluuksia asiakkaille sekä nostavat kustannuksia.

Sen vuoksi Omatorilta löytyvät farmaseutin palvelut, omais- ja perhehoidon palveluohjaajat, vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit, yksityiset kuntoutus- ja kotipalveluyritykset, vammais- ja vanhuspalvelujen työntekijät, elintapaneuvojat sekä järjestötoimijat.

Omatorilla pääsee tutustumaan myös hyvinvointiteknologian laitteisiin.

Omatori palvelee laajasti koko Essoten aluetta. Yhteistyö ja verkostotoiminta jalkautuu myös lähikuntiin. Palveluneuvo auttaa palvelujen piiriin ja kotona asumista tuetaan myös etäyhteydenottojen kautta.

Omatorin suosiota osoittavat kävijämäärät. Käynnistymisvuonna 2018 (kesä-joulukuu) Omatorilla asioitiin noin 6 500 kertaa. Tämän lisäksi asiakkaita on palveltu etäyhteyksin, puhelimitse ja kotikäynnein.

Yhteinen monitoimijakeskus säästää kuntalaisten ja toimijoiden kustannuksia, aikaa sekä vaivaa. Essote säästää euroja, kun aiemmin hajallaan moneen paikkaan sijoittuneet toimijat sijaitsevat yhdessä.

Omatorin tiloissa toimii Essoten henkilöstön lisäksi yksityisiä yrityksiä sekä järjestötoimijoita, joiden kesken osa kustannuksista jakaantuu.

Omatorilla toimivat Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Etelä-Savon Sosiaali- ja terveysturva ry, Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta, Geriwell Oy, Kyyhkylä Oy, Mikkelin Kuntopalvelu Oy ja Vetrea kotipalvelut Pelakuu.

Teemapäivissä ja tapahtumissa on mukana laajasti myös muita yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia.

Maarit Väisänen
Omatorin ohjausryhmän puheenjohtaja

Niina Kaukonen
Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja ja SOTE-koordinaattori