Mielipide: Ristiinan opetus kestää vertailun

Lauantaina 16.11. oli mennä aamukahvit väärään kurkkuun, kun silmiin osui Länsi-Savon toimittajan Anssi Mehtälän kirjoitus ”lapsikuoro avuksi”.

Siitä saattoi ymmärtää, että kirjoittajan mielestä opetus Ristiinan lukiossa olisi jotenkin vähemmän laadukasta kuin isommissa

lukioissa.

Opetuksen tason mittaaminen on vaikeaa ja osin mahdotontakin. Ainoa tapa millä sitä on mitattu, ovat eri tiedotusvälineiden vertailut ylioppilaskirjoitusten tuloksista.

Ristiinan lukio oli tulosvertailuissa mukana viimeisen kerran vuonna 2018. Silloin yhden mittauksen mukaan Ristiinan lukio oli rankattu Etelä-Savon parhaaksi lukioksi. Hyviä tuloksia on saatu myös aiemmin. Parhaimmillaan lukio on ollut sijalla 23 koko maan vajaasta 400:ta lukiosta.

Eri asia on mittaavatko nämä vertailut lukioiden paremmuutta. Suomessa kaikissa lukioissa annetaan hyvää opetusta ja erot ylioppilaskirjoitusten tuloksissa ovat loppujen lopuksi pieniä.

Uskallan väittää, että Ristiinan opetus ja opettajat kestävät vertailun minkä tahansa oppilaitoksen kanssa.

Toinen kirjoituksessa kummastusta herättävä väite on, että Ristiinan lukion opiskelijat ja peruskoulun yläluokkien oppilaat on masinoitu osoittamaan mieltään ja puolustamaan Ristiinan lukio-opetuksen olemassaoloa.

Koulujen opetussuunnitelmissa korostetaan oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta koulun sekä yhteiskunnan eri toiminnoissa. Myös valtakunnan tasolla ollaan huolissaan nuorten passiivisuudesta yhteiskunnallisissa asioissa. Nyt Ristiinan opiskelijat ja oppilaat ovat malliesimerkki kansalaisvaikuttamisesta. Väite siitä, että heitä ohjaillaan, on miltei nuoria halventava.

Ristiinan lukion lakkauttamisen on laskettu tuottavan 250 000 euron säästöt. Mikkelin sivistystoimen vuoden 2018 budjetista tuo summa on 0,23 prosenttia. Tuhannen euron summasta säästö olisi 23 senttiä. Koko kaupungin talousarviosta se on vielä vähemmän. Kannattaako sen takia uhrata Ristiinan lukio-opetus?

Minun täytyy häveten tunnustaa, että ollessani Ristiinan lukion rehtorina 20 vuotta, joskus epäilin arvostavatko ristiinalaiset omaa lukiota. Nyt olen ylpeä, että sain johtaa koulua. Ristiinalaisten opiskelijoiden ja aikuisten taistelu Ristiinan lukio-opetuksen puolesta on ollut ennen kokematonta.

Matti Hämäläinen

Ristiinan yhtenäiskoulun rehtori, Ristiinan lukion rehtori vuosina 1998—2018