Lukijalta: Jätevesiasetusta tulisi tulkita asuinpaikasta riippumatta

Kerrostalon kymmenen asunnon jätevedet laskettiin yhdeksän vuotta Saimaaseen Mikkelissä.

Viranomaisten mukaan tässä tapauksessa jätevesien määrä on ollut pieni ja rajoittunut pienelle alueelle. Siitä ei ole ollut vaaraa terveydelle, eikä se ole aiheuttanut merkittävää ympäristön pilaantumista.

Siis ei merkittävää pilaantumista, mutta varmaan aiheuttanut ympäristön pilaantumista.

Entäpä sitten ”mökin mummo” haja-asutusalueella? Lokakuussa astuu voimaan viimeinen määräaika jätevesien johtamisesta haja-asutusalueilla. Niinpä ”mökin mummo”, joka asuu noin sadan metrin etäisyydellä vesistöstä ja omistaa vesivessan joutuu ohjaaman wc-jätevedet umpisäiliöön.

Viranomaiset vaativat sitä wc-jätevesille rantavyöhykkeellä vedoten jätevesiasetukseen (”Asetus jätevesien johtaminen haja-asutusalueella”). Wc-jätevesien käsittelyä saostuskaivoissa ja imeyttämistä maaperään ei sallita, koska siitä saattaa aiheutua vaaraa ympäristölle ja terveydelle.

Voiko tämän jälkeen enää vaatia mitään? Jätevesiasetusta, muita lakeja ja määräyksiä tulisi tulkita samalla tavalla asuinpaikasta riippumatta. Vaikka tässä tapauksessa kyseessä olikin kaupungin taajama.

Timo Tiilikainen

Mikkeli