Mielipide: Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyminen olisi Mikkelin kaupungilta paha virhe

Mikkelin kaupungin johto ja luottamuselimet sekä konsulttiyhtiö ovat pohtineet mikkkeliläisten energiayhtiöiden tulevaisuutta ja mahdollisuutta rahoittaa kaupungin talousongelmaa omistusjärjestelyillä.

Meiltä kaupunkilaisilta, kaikkien kulujen maksajilta, ei ole kantaa kyselty.

Haluan esittää eräitä pohdintoja energiakysymyksistä.

Kunnalliset energiayhtiöt ovat olleet merkittävä tekijä maamme sähköistämisessä ja energian paikallisessa tuotannossa.

Mutta maailma muuttuu. Tuulivoiman, aurinkoenergian ja ydinvoiman tuotanto kasvaa voimakkaasti viimeistään uusien ydinvoimaloiden valmistuttua.

Olemme valtakuntana siirtymässä sähköntuonnista oma-, jopa ylivaraiseksi.

Kehitystä lisää paperiteollisuuden energian käytön väheneminen ja uusien isojen sellutehtaiden yli oman tarpeen tuotettava sähköenergia.

Kaikki tämä vaikuttaa markkinoihin. Sähköenergian hintakilpailu kovenee ja isot toimijat saavat merkittävämmän aseman markkinoilla.

Tulevaisuuden uhka maakuntamme energiayhtiöille ja koko maan kotimaista puuenergiaa käyttäville pienvoimaloille on myös voimakas poliittinen paine turpeen käytön vähentämiseen.

Turvetta korvaavaa tehostepolttoainetta ei helposti ole saatavilla. Tämä on heikentää pienvoimaloiden hintakilpailukykyä ja kannattavuutta.

Mikkelin johdon puheenvuoroista olen ymmärtänyt, että soveliain ratkaisu talousongelmaa keventämään olisi 50 miljoonan euron irrottaminen Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista.

Tämä kuulostaa erittäin pahalta. Mikkelihän on saanut suurelta osin Suur-Savon Sähkön osakkeet liitoskunnilta, Mikkelin maalaiskunnalta, Ristiinalta, Anttolalta, Haukivuorelta ja Suomenniemeltä myötäjäislahjoina.

Samaan aikaan ollaan rajusti riisumassa liitosalueiden palveluja ja kouluja. Toivon liki kapinaa tällaisten ajatusten torjumiseen.

Suur-Savon Sähkö maksaa merkittävät osingot Mikkelille omistuksista. Laajan sähköverkkoliiketoiminnan omistajana sillä on hyvät mahdollisuudet pysyä kannattavana.

Onhan Suur-Savon Sähkön kannattavuus ja omavaraisuus omaa luokkaansa Etelä-Savon Energiaan verrattuna. Suur-Savon Sähkön osakkeiden myynti olisi loukkaus Etelä-Savon muita kuntia kohtaan, jotka omistajina saattaisivat joutua syrjittyyn asemaan uudessa omistuksessa.

Etelä-Savon Energiasta on puhuttu Mikkelin kaupungin energiayhtiönä. Muistettakoon, että mikkeliläisistä puolet asuu liitoskuntien alueella. Heidän energiayhtiönsä ja kantaverkon ylläpitäjä on Suur-Savon Sähkö.

Toivon konsulttiselvitysten julkituomista ja kansalaiskeskustelua tulevaisuuden energiakysymyksistä.

Se on varmaa, että akuutissa rahapulassa ei pidä tuottavaa omaisuutta myydä.

Sampo Siiskonen

Mikkeli