Mielipide: Tarvitaan yksi yhtenäinen Savo

Lähes kaikilla kaupungeilla ja kunnilla on ollut jo vuosia edessään väestökato, työpaikkojen ja verotulojen väheneminen sekä ikääntyminen ja kestämätön huoltosuhde.

Näistä seuraa sote- ja kaikkien muiden menojen hallitsematon kasvu. Valtio tuskin ottaa vastatakseen koko kunnallisvelkaa.

Kuntien ja kuntayhtymien tulee selviytyä kymmenien miljoonien alijäämien kattamisesta lähivuosina. Nyt alkanut talouden alamäki tulee kestämään vielä vuosia.

Talousasiantuntijat ennustavat, että koronakriisi ja yhteiskunnan rakenteelliset muutokset aiheuttavat, paitsi kymmenien miljardien velkojen lisäyksen talousvajeeseen, myös vähentävät työpaikkojen määrää 10–15 prosentilla.

Hallituksen suunnittelema sote-maakuntamalli on väliaikainen ratkaisu, koska se ei edistä asukkaiden yhdenvertaisuutta, saa aikaan julkisen talouden säästöjä eikä paranna julkisen sektorin tuottavuutta.

Huolestuttavaa on, että malli uhkaa sulkea kuntien sote-kentältä terveysalan yritykset, jolloin julkinen sektori ei yksin selviä tehtävästä.

Ratkaisu on myös perustuslain kannalta ongelmallinen, koska valtio aikoo rajoittaa kuntien päätös- ja sopimusvapautta sekä yritysten elinkeinovapautta.

Nyt on katsottava ajassa ja ennusteissa riittävän pitkälle eteenpäin, jolloin ainoa ratkaisu on Etelä- ja Pohjois-Savon yhdistäminen, poliittisista ongelmista huolimatta.

Tälle asukaspohjalle voisi rakentaa uuden hallintoverkon, siirtyä heti erva-ajatteluun, lopettaa toivottoman sote-riitelyn ja suunnata kaiken energian alueiden ja kuntien menestys- ja elinvoimatekijöihin.

Maakunnille suunnitelluille muille tehtäville on oltava riittävä asukaspohja. Nykyisen Etelä-Savon maakunnan asukasluku on noin 140 000 eli sama kuin Jyväskylän kaupungilla.

Nyt on hetki unohtaa sote-suunnitelmat ja siirtyä kohti seuraavaa vaihetta, joka on edessä. Tällä tarkoitan seuraavia hallituskausia ja uutta sukupolvea politiikkaan.

Tässä on myös mahdollisuus toteuttaa viimeiset 15 vuotta agendalla olleita julkisen hallinnon rakenteellisia muutoksia, jotka osaltaan vaikuttavat kestävyysvajeeseen.

Kaikki nykyiset kuntayksiköt säilyttävät oman historiansa ja voivat vaalia omaa tapaansa elää.

Mikko Kannaste

VT, Kihlakunnannimismies

Rantasalmi