Mielipide: Puukoulu on toimiva vaihtoehto

Olemme iloisia, että Mikkelin kaupunginhallitus päätti, että Urpolan uuden aluekoulun pääasialliseksi rakennusmateriaaliksi tulee puu. Toivomme, että valtuusto vahvistaa asian.

Puurakentamista on toivottu pitkään, joten uutena ei linjaus tullut. Myös kaupunkiympäristölautakunnassa puurunkoinen koulu on pysynyt keskustelussa.

Toisin kuin Mika Ahola (L-S 7.3.) epäili, riskejä on selvitetty ja punnittu tarkkaan. Emme ole kannattaneet puuvaihtoehtoa sokkona.

Selvitykset vaihtoehtojen kustannuksista, rakennusajoista ja mahdollisista rakennuttajista ovat olleet ristiriitaisia. Puulla on puolensa monelta kannalta.

Lopullisessa rakennuksessa käytetään puuta ja betonia. Päätöksessä on kyse pääasiallisen materiaalin valinnasta.

Puun jalostusasteen nostaminen on maakuntamme yhteinen tavoite.

Sekä alueen taloudelle että ympäristölle on tärkeää, että puusta rakennetaan kestävästi sen sijaan, että puu menisi vain selluksi.

Meidän on uskallettava tehdä päätöksiä, joissa puuta käytetään sen arvon mukaisesti pitkäkestoisena materiaalina.

Metsäisessä maakunnassa on erityisen tärkeä viitoittaa tietä kohti kestävää, paikallista rakentamista. Osaamista ei synny ilman rakentamista!

Puukoulupäätöksen myötä kaupungille kertyy kokemusta puurakentamisesta ja sitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa.

Puu on rakennusmateriaalina hiilijalanjäljeltään huomattavasti muita vaihtoehtoja pienempi. Kasvaessaan puu sitoo hiiltä, ja rakennuksessa hiili pysyy poissa lämmittämästä ilmakehää.

On tärkeää, että koululaiset viimein saavat terveen ja turvallisen koulurakennuksen.

Lisäksi meidän on voitava tarjota tuleville sukupolville terveellinen ja turvallinen luonto.

Pekka Heikkilä

kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja (vihr.)

Kerttu Hakala

kaupunkiympäristölautakunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Jukka Saikkonen

Mikkelin Seudun Vihreiden puheenjohtaja

Mikkeli