Mielipide: Etelä-Savon Energiasta levitetään vääriä tietoja

Reilun kymmenen vuoden takainen näytelmä toistuu, kun Suur-Savon Sähkö on taas hamuamassa Etelä-Savon Energia Oy:tä itselleen.

Fuusion välttämättömyyden saarnamiehiksi on valjastettu laaja nimekkäiden vaikuttajien joukko. Tässä yhteydessä on levitetty vääriäkin tietoja Esestä.

Väitetään, että Esellä on edessä suuret investoinnit.

Se ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Suunnitelman mukaisia investointeja on tehty ja tehdään, jotta voimalaitos ja verkot pysyvät pitkälläkin aikavälillä kunnossa.

Esellä on kaksi vahvaa tuottavaa päätoimialaa, sähkön siirto ja kaukolämpö. Sähkön siirto on lakisääteinen monopoli. Kaukolämpö on jakelualueellaan hallitsevassa asemassa.

Tappiollisen sähköenergian myynnin liiketoiminnan Ese myi Suur-Savon Sähkölle jo vuosia sitten.

Esen sähkönsiirtoverkko on hyvässä kunnossa ja noin 90-prosenttisesti maan alla kaapeleina.

Myrskykatkoja ei juuri ole ollut. Verkko on siten rakennettu, että mahdolliset viat saadaan eristettyä pienelle alueelle.

Esen kaukolämpöverkko on hyvässä kunnossa. Sitä on vanhemmasta päästä uusittu. Jakelua on varmistettu rakentamalla vaihtoehtoisia syöttöjohtoja.

Lämmitysvoimalaitos tuottaa pääverkon kaukolämmön sekä sähköä tarpeen ja sähkön markkinahinnan sekä kannattavuuden mukaan harkiten.

Voimalaitosta on investoinnein kehitetty ja sen pitkäjänteiseen kunnossapitoon on investoitu riittävästi.

Eesä eivät uhkaa väitteet energia-alan muutoksesta. Aurinkopaneelit eivät voi korvata kuin kesäaikana pienen osan sähkön tuotannosta ja niiden takaisinmaksuaika on pitkä.

Kaukolämpöä ei uhkaa maalämpö eikä muukaan, sillä kaukolämpö on kilpailukykyistä ja kaukolämpöasiakkaat sijaitsevat suurelta osin pohjavesialueella, eikä sinne maalämpöä saa rakentaa.

Jukka Pöyry

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (kd. sit.)

toiminut yli 30 vuotta Esellä kaukolämmön suunnittelun, rakentamisen ja käytön tehtävissä.

Mikkeli