Lukijalta: Uudisrakentaminen ei takaa sisäilmaongelmien poistumista, jos työtä ei tehdä kunnolla

Mikkelin kaupunkirakennetyöryhmän esitys julkaistiin 7.5.

Esityksessä haetaan taloudellisia säästöjä muun muassa vähentämällä korjausrakentamista, purkamalla sisäilmaongelmaisia kouluja ja päiväkoteja.

Lähemäelle ja Urpolaan rakennetaan 2021 – 2023 uudet 600 – 850 oppilaan koulut, kustannus 35 miljoonaa euroa. Rantakylään, Kalevankankaalle, Tikanpeltoon ja Haukivuorelle rakennetaan 2019 – 2021 uudet 70  – 140 lapsen päiväkodit, kustannusarvio 15 miljoonaa euroa.

Sisäilmaongelmat eivät poistu uutta rakentamalla, sillä moni Mikkelin kaupungin rakennus on 2000-luvulla pilattu kiinteistöhuollon virheillä ja huonolla korjausrakentamisella.

Isoissa koulu- ja päiväkotirakennuksissa pitää olla oma puhtaanapito- ja kiinteistöhoitopalvelu, joka vastaa päivittäisestä kiinteistönhoidosta. Ainoa yhteydenpito kiinteistönhoitoon ei voi olla tietokoneella tehty palvelupyyntö tuntemattomalle henkilölle.

Säästöt henkilöstökuluissa eivät saa olla etusijalla, sillä ylityöllistetty henkilöstö ei ehdi tekemään puhtaan sisäilman vaatimia työtehtäviä. Ammattitaitoinen työn laatua valvova ja työntekijöiden kanssa toimeen tuleva esimiestyö on ensiarvoisen tärkeää, jotta kiinteistöt pysyvät terveinä.

Tilojen käyttäjät tulee ottaa heti alkuvaiheessa mukaan uusien tilojen tilasuunnitteluun. Tilojen ja väliseinien tulee olla muunneltavia, jotta tilat palvelevat mahdollisimman hyvin tämän hetken ja tulevaisuuden tilatarpeita.

Uusien tilojen rakentamisessa ei saa olla kiire, sillä epärealistinen aikataulu, huono kilpailutus ja huono rakennusvalvonta heikentävät laatua. Ensin hyvä suunnittelu ja vasta sitten toteutus.

Jarno Strengell
kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (sd.)
Mikkeli