Mielipide: Millainen voisi olla monipaikkainen Etelä-Savo?

Monipaikkainen asuminen on nähty mahdollisuutena Etelä-Savon kehitykselle. Lähiaikoina asiasta ovat kirjoittaneet muun muassa ministeri Jari Leppä (kesk.) ja Pertunmaan kunnanvaltuutettu Esko Kilpinen (kesk.).

Etelä-Savoa on tarjottu toiseksi asuin- ja työpaikaksi lähinnä ruuhka-Suomen asukkaille. Mutta millainen voisi olla monipaikkainen Etelä-Savo?

Palveluiden turvaaminen kauttaaltaan harvasti asutulla alueella tarvitsee erityistä pohdintaa. Etelä-Savon pitää hyödyntää digitalisaatiota täysimääräisesti. Onnistuessamme pystymme kutistamaan pitkät etäisyydet sähköisellä asioinnilla ja verkkopalveluilla. Ne ovat vietävissä lähes kaikkialle maakunnan alueella.

Sähköinen asiointi on varsinkin nuoremmille henkilöille luonnollinen tapa hoitaa asioita. Käyttämällä asiointiin liittyviä valtuutuksia sekä järjestämällä riittävästi digitukea, sähköiset palvelut voidaan saada kaikkien maakunnan asukkaiden ulottuville.

On asioita, joissa käyntiasiointi on edelleen tarpeen tai välttämätöntä. Käyntiasiointiin tarvitaan tehokas ja toimiva palveluverkko. Tämä palveluverkko voisi olla kolmiportainen: lähipalvelut, seudulliset palvelut ja maakunnalliset palvelut. Lähipalveluita tuotetaan kaikissa entisissä ja nykyisissä kuntakeskuksissa. Niitä annettaisiin myös koteihin ja osa voisi olla liikkuvia palveluita. Perusterveydenhuolto on selkeästi lähipalvelua.

Seudullisia palveluja tuotetaan suurimmissa kuntakeskuksissa, Etelä-Savossa ehkä kuudella paikkakunnalla. Ne tarjoavat palveluja yksittäistä kuntaa laajemmalla alueella. Esimerkkinä seudullista palveluista voisi olla esimerkiksi eläinlääkäreiden palvelut. Maakunnalliset palvelut tuotetaan koko maakunnan alueelle. Näitä ovat muun muassa ELY-keskuksen palvelut, sairaalapalvelut sekä maakunnallisten yhtiöiden palvelut.

Ja sitten se pihvi. Monipaikkaisessa Etelä-Savossa palveluita tarjotaan ja tuotetaan hajautetusti. Maakunnan palveluverkon toimipaikat on kytketty toisiinsa tehokkailla laajakaistayhteyksillä. Riittävät yhteydet tekevät mahdolliseksi sen, että maakunnassa työskentelevät henkilöt pystyvät tekemään työtään missä tahansa maakunnan toimipaikassa. Tietysti työn luonteen pitää olla oikea, hoivatyö tehdään lähellä, mutta hallinnolliset tehtävät ovat useimmiten paikkariippumattomia.

Jos Etelä-Savo haluaa tarjota mahdollisuuden tehdä työtä ruuhka-Suomen ulkopuolella, pitää sen itsekin toimia monipaikkaisesti.

Edistämällä maakunnan sisäistä monipaikkaisuutta voisi moni työmatka jäädä tekemättä. Pieksämäeltä tai Savonlinnasta ei tarvitsisi matkustaa töihin Mikkeliin tai päinvastoin. Työpiste ja tietoverkot löytyisivät lähimmästä kuntakeskuksesta.

Osaltaan monipaikkaisuuden hyväksyminen hälventäisi myös pelkoja siitä, että työpaikkoja keskitettäisiin tai siirrettäisiin paikkakunnalta toiselle.

Pekka Häkkinen

Ylijohtaja, Etelä-Savon ELY-keskus