Mielipide: Vielä Rahulan kyläkoulusta

Rahulan kyläläiset eivät aio hyväksyä Mikkelin kaupungin suunnitelmia koulunsa suhteen, ja he ovatkin jo selvittäneet muita vaihtoehtoja.

Mikkelin kaupunki on lakkauttamassa Rahulan kyläkoulun lukuvuoden 2017 alusta alkaen. Tämä toimenpide on luettavissa kaupungin talouden tasapainottamistyöryhmän lausunnossa ja tätä toimenpidettä varten on Rahulan ja Sairilan kouluille nimetty yhteinen rehtori lukuvuoden 2016 alusta alkaen. Hänen yhtenä tehtävänään on käytännön toimien valmistelu Rahulan koulun oppilaiden siirtämiseksi Sairilaan.
Koulu on täysin terve, oppilasmäärä vaihtelee seuraavien viiden lukuvuoden aikana välillä 57—50, eikä remonttitarpeita ole. Rahulan koulu on Mikkelin keskiarvoa halvempi yksikkö, ja Mikkelin kaupungilla on ilmeisen suuri missio lakkauttaa haja-asutusalueen palveluverkko.
Rahulan kyläläiset eivät aio hyväksyä Mikkelin kaupungin suunnitelmia koulunsa suhteen, ja he ovatkin jo selvittäneet muita vaihtoehtoja. Kun kaupunki on ilmeisesti päätöksensä tehnyt, katseet on käännetty Juvan suuntaan.

Vaihtoehto 1: Mikkelin kaupungin osoittamien korvaavien koulujen sijaan kylän koululaiset siirtyisivät Juvan kunnan Kuosmalan kouluun. Kaikki perheet eivät varmaankaan päätyisi tähän vaihtoehtoon, mutta useat olisivat tulossa. Kuosmalan koulukiinteistön kunto arveluttaa monia. Toimiva ja aktiivinen kyläkoulu on se, mitä kyläläiset haluavat, eikä Mikkelissä ole sellaista tarjota tilanteessa, jos Rahulan koulu lakkautettaisiin.
Jokainen siirtyvä lapsi veisi mukanaan Juvan kuntaan valtionosuutena noin 6 000 euroa.

Vaihtoehto 2: Juvan kunta ostaisi Rahulan koulun, jolloin Rahulan koulu toimisi yhtenä Juvan kunnan alakouluna.
Tämä saattaa kuulostaa aluksi radikaalilta ajatukselta, mutta oikeastaan se ei ole sitä. Itä-Suomen aluehallintovirastolta (avi)saadun selvityksen mukaan asia on lakien mukainen. Opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtolan tyhjentävän selvityksen mukaan ”...mitään ongelmaa ei ole valtionosuuden saamisen kannalta siinä, että Juva järjestää opetusta Rahulan koulussa vrt. opetuksen järjestämisen sijaintipaikalla ei ole merkitystä valtionosuusjärjestelmässä...”
Lehtola on myös saanut ministeriöiden vahvistuksen sille, että opetuksen järjestäminen ja valtionapujen saaminen toteutuisi tässä vaihtoehdossa.

Rahulan koulu tulee ilmeisesti heti myyntiin, jos Mikkelin kaupunki sen lakkauttaa, eikä hinta todennäköisesti ole suuri. Mikkeli haluaa vain nopeasti eroon tyhjistä koulukiinteistöistään, ja tämä vaihtoehto toteuttaisi toiveen.
Koulun kasvuennuste on sellainen, että sinne mahtuisivat kaikki Kuosmalan lapset, ja koulu pysyisi kolmeopettajaisena. Tällöin koulu olisi tehokkuudeltaan huippuluokkaa. Samaan yhteyteen kuuluu 2000-luvun alussa rakennettu Rahula-sali, joka on aktiivisessa harrastekäytössä.

Rahulan koulukyydit toimivat tehokkaasti, ja monet kävelevät tai pyöräilevät kouluun. Rahulan ja Kuosmalan koulujen etäisyys on vain noin 15 kilometriä, Rahulan koululta Juvan ja Mikkelin rajalle on noin 7,5 kilometriä. Ensi vuonna aloitettavan valtatie 5:n remontti parantaa tilannetta entisestään, ja uusi tielinja tuo myös Rahulan kohdalle eritasoliittymän. Silloin matka Siikakosken eritasoliittymästä Rahulan kohdalle tulee kestämään noin 5 minuuttia.
Me allekirjoittaneet näemme, että vaihtoehto 2 olisi eri osapuolten kannalta ennakkoluuloton ja ratkaisussa olisi vain voittajia. Vaaditaan vain neuvottelutaitoa ja hyvää tahtoa.

Osmo Ukkonen
Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja
Reijo Paunonen
Juvan sivistyslautakunnan jäsen
Juha Anttonen
Rahulan koulun neuvottelukunnan puheenjohtaja
Mikko Kankainen
Rahulan koulun neuvottelukunnan varapuheenjohtaja

Elina Keskitalo