Lukijalta: Lapsiköyhyyden poistaminen on poliittinen valinta

Antti Rinne kannusti suomalaisia synnytystalkoisiin mutta syntyvyyttä ei saada nousuun talkoilla vaan tekemällä Suomesta parempi paikka lapsille ja perheille.

Noin joka kymmenes lapsi Suomessa elää köyhässä perheessä. Vielä vuonna 1995 osuus oli alle viisi prosenttia.

Viime vuosien sosiaaliturvan leikkaukset ovat lisänneet lapsiperheiden köyhyyttä. Köyhyys on merkittävä riski lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Köyhyys verottaa vanhemmuuden voimavaroja ja lisää lapsen syrjäytymisriskiä.

Sipilän hallituksen leikkaukset ovat kurittaneet etenkin pienituloisia lapsiperheitä. Jos Suomessa halutaan pysäyttää eriarvoisuuden lisääntyminen, meillä ei ole varaa politiikkaan, jossa pienituloiset kotitaloudet ovat suurimpia häviäjiä. Tarvitaan suunnanmuutos.

Harkinnan arvoisia uudistusten ja lisäpanostuksen kohteita ovat lapsiköyhyyden vähentäminen, subjektiivinen päivähoito-oikeus kaikille, päiväkotien ryhmäkokojen pienentäminen, vanhempainvapaiden uudistainen sekä koulukuraattoreiden ja psykologien saatavuuden parantaminen.

Perhe-etuudet on sidottava kustannuskehitystä seuraavaan indeksiin. Lastensuojelu ja sen piirissä olevien nuorten tukipalvelut ovat tärkeitä.

Oppivelvollisuusiän korottamiselle on myös perusteita. Koulutuksen on oltava aidosti ilmaista niin, ettei vanhempien varallisuus vaikuta koulutusvalintoihin.

Vähävaraistenkin perheiden lasten on voitava liikkua ja harrastaa kulttuuria. Matalan kynnyksen lähiliikunta- ja leikkipaikat sekä koulujen iltapäivätoiminta tukevat lasten osallistumista. Kuntien tulisi kartoittaa järjestöjen ja seurakuntien kanssa lasten voimavaroja vahvistavia palveluja.

Lapsuudesta säästäminen tulee kalliiksi yhteiskunnalle. Talouden ja työmarkkinoiden näkökulmasta syntyvyyden lasku on ongelma, jos työikäisen väestön määrä vähenee merkittävästi.

Se aiheuttaa paineita eläkejärjestelmälle ja julkisten palveluiden rahoitukselle, sekä ongelmia osaavan työvoiman riittävyydelle. Yhdenkään lapsen tai nuoren ei saa antaa enää syrjäytyä.

Jokaisen lapsen tulisi saada elää arvokas elämä. Lapsiköyhyyden poistaminen on poliittinen valinta.

Risto Mykkänen
eduskuntavaaliehdokas (vas.)
Pieksämäki

Luetuimmat