Lukijalta: Jokaisen kansalaisen pitäisi saada ansiosidonnaista päivärahaa riippumatta siitä, kuuluuko hän työttömyyskassaan vai ei

Sinisten Sampo Terho on nostanut tärkeän asian esille. Nykyjärjestelmän mukaan ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha kuuluu vain työttömyyskassoihin kuuluville.

Tässä ei ole mitään järkeä! Käytäntö jakaa työttömät kahteen kastiin. Kannattaa muistaa, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustannuksista yli 90 prosenttia maksetaan veronmaksajien kukkarosta. Vain pieni osa on työttömyyskassojen vastuulla.
Ansiosidonnainen päiväraha pitää saada koskemaan tasapuolisesti kaikkia, myös kassoihin kuulumattomia palkansaajia. Näin voimme poistaa keinotekoiset tulokuopat ja helpottaa monen työttömän asemaa. Järjestelmä on täysin keinotekoinen, epäoikeudenmukainen ja osaa työttömistä syrjivä. Uudistettu tukijärjestelmä tulisi vähentämään hallinnollista taakkaa.
Nykyjärjestelmä pakottaa ihmiset liittymään työttömyyskassoihin. Jos et ole liittynyt niihin, työttömyysaikana tulopudotus on erittäin suuri. Muutos on saatava aikaan pikaisesti, sillä nykyjärjestelmä kasvattaa köyhyysriskiä ja vie pahimmillaan työttömältä kaiken työnhaun motivaation. Myös terveysriskit kasvavat!
Ansiosidonnainen työttömyysturva toimii kannustavasti, koska se mahdollistaa sosiaalisen elämän jatkumisen ja sen, ettei ihminen lamaannu ja syrjäydy heti työttömyyden alkaessa.
Työttömyys on usein myös koko työttömän perheelle kriisi, josta yli pääseminen vie aikaa. Ihmisellä voi olla monenlaisia sitoumuksia, asuntovelkoja ja haastavia elämäntilanteita, joiden ratkaisua ei äkillinen köyhyysrajalle tippuminen helpota. Ansiosidonnainen päiväraha voi vaikuttaa myös niin, ettei ihminen työttömyyden alkaessa joudu heti hakemaan toimeentulotukea tai asumistukea.
Työttömyys ei koskaan ole oikein ja työttömyyden poistamiseksi sekä työllisyyden edistämiseksi tulee kaikkien osapuolten puhaltaa yhteen hiileen. Sinisten ajamalla uudistuksella tullaan parantamaan sekä työttömien itsensä, myös heidän perheenjäsentensä tilannetta työttömyyskriisin alkaessa.

Kari Synberg
Mikkelin seudun siniset