Mielipide: Etätyön momentum

Länsi-Savon uutisen (3.7.) mukaan nyt on ”momentum” edistää muualla asuvien mahdollisuuksia tehdä etätyötä Mikkelistä käsin. Siispä käynnistetään kaavamuutosprosessi uudenlaisen yrityskylän synnyttämiseksi.

Hanke on hyvä ja kannatettava, mutta tuottanee parhaassa tapauksessakin tuloksia 3–5 vuoden kuluttua.

Ihmisten halu ja valmius valita asuinpaikkansa työpaikasta riippumatta kasvaa vääjäämättä, ja korona-ajan tuomat positiiviset kokemukset etätyöstä vahvistavat tätä kehitystä. Mikkeli on Suomen johtavia kuntia vapaa-ajanasuntojen määrässä, ja tämän pohjalta meillä onkin ”heti” merkittävä potentiaali saada uusia pysyviä asukkaita. Positiivinen maine hyvänä vapaa-ajanviettopaikkana houkuttaa varmasti myös uusia asukkaita.

Nyt tarvitaan heti toimenpiteitä, joilla Mikkelistä saadaan Suomen johtava paikasta riippumattoman työn mahdollisuuksia tarjoava kunta:

1. Mikkelissä tulee olla ehdoiltaan ja hallinnoltaan Suomen helpoin prosessi muuttaa vapaa-ajanasunto vakituiseksi asunnoksi.

2. Yhteisöllisiä työtiloja kaikkiin kunnan taajamiin niille etätyön tekijöille, jotka eivät kuitenkaan halua perustaa toimistoaan oman kotinsa nurkkaan.

Nämä ovat toteutettavissa nopeastikin, kun löytyy riittävä tahtotila.

Palvelurakenteenkin pitää tukea etätyötä:

3. Toimiva valokuitu- ja/tai 5G-verkkoyhteys kaikille.

4. Hyvä päivähoito- ja alaluokkien (1.–3.) verkosto koko kunnan alueella.

5. Hyvät lähikauppapalvelut koko kunnan alueelle.

Kohtien 1. ja 3. toteuttaminen on kaupungin päätettävissä, mutta muut toimenpiteet edellyttävät kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Uskon kuitenkin, että tämä onnistuu, sillä se hyödyttää kaikkia osapuolia.

Ja lopuksi: Mikkelin pitää viestiä jatkuvasti ja positiivisesti tarjoamistaan mahdollisuuksista.

Vesa Sorasahi

diplomi-insinööri

Mikkeli