Mielipide: Energiasektorille tarvitaan vahva maakunnallinen toimija

Maailma ja Suomi ovat keskellä murroksia. Etelä-Savossa on paljon vahvuuksia, jotka oikein hyödynnettyinä vastaavat ihmisten toiveisiin ja tarpeisiin.

Kun teemme yhdessä niiden eteen töitä, murrokset korostavat maakuntamme luontaisia vahvuuksia ja vahvistavat elinvoimaa.

Hallituksen tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä on syöttö suoraan maakuntamme lapaan.

Maan parhaiten kasvavat metsät, mittavat puuvarat, laajasti nurmipohjainen sekä vastuulliseen tuotantoon nojaava maatalous yhdessä uuden teknologian kanssa luovat meille erinomaiset mahdollisuudet monipuolisen yritystoiminnan kasvulle koko biotaloussektorilla.

Vesistöt ja vesiteknologia ovat Etelä-Savon vahvuuksia. Samaan aikaan puhtaasta juomavedestä on maailmalla kasvava kysyntä. Maakuntamme on sinisen biotalouden ykkösmaakunta. Tätä etumatkaa meidän on kasvatettava.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon pohdintaan uudenlaisesta yliopistosta on tartuttava toden teolla.

Kyse ei ole seinistä tai uuden korkeakoulun kotikunnasta, vaan uudenlaisesta tutkimuksesta, kehittämisestä, koulutuksesta ja mahdollisista vientituotteista. Entä jos suomalaista vesiosaamista vietäisiin ja opetettaisiin ympäri maailmaa, etäyhteyksin Etelä-Savosta?

Uusiutuva energia, energiateknologia ja älyverkot yhdistettynä valokuituun ja tehokkaaseen laajakaistaverkostoon luovat uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia myös palvelualoille.

Pohdintaan uudenlaisesta yliopistosta on tartuttava toden teolla.

Energiasektorin kehittämisessä meidän kannattaa ehdottomasti rakentaa vahvaa maakunnallista mallia, josta muodostuu riittävän iso toimija kiristyville markkinoille.

Samalla kasvatamme elinvoimaa ja päätöksenteko säilyy omissa käsissä. Emme halua Etelä-Savoon Carunan kaltaisia tapahtumia, jotka viime kädessä kuluttaja joutuu maksamaan.

Etätyö ja paikkariippumattomuus ovat meille tuttuja. Koronan synnyttämään laajempaan kiinnostukseen osa-aika asumiseen ja työntekoon mökiltä on meidän vastattava voimakkaammin. Tavoitteena on oltava etätyön tai osa-aikaetätyön ykkösmaakunnan asema.

Voisimme nousta ikäihmisten asumisen, palveluiden ja elämänlaadun esimerkkimaakunnaksi. Se vaatii tutkimusta ja koulutusta. Meille sopisi mainiosti senioripalveluiden ja elämänlaadun keskuksen vetäjän rooli.

Etelä-Savolle luontaiset asiat pitää yhdessä kääntää menestykseksi. Yksikään ei ole vain jonkun kaupungin tai kunnan alueella, vaan koko maakunnassa.

Me savolaiset olemme usein liian vaatimattomia. Kerrotaan rohkeasti saavutuksistamme ja ollaan ylpeitä elämäntavoistamme ja yrityksistä, jotka työllistävät maakunnassa ja luovat hyvinvointia ympäri maailman.

Jari Leppä

maa- ja metsätalousministeri (kesk.)

Pertunmaa