Mielipide: Elinvoima edellä eteenpäin

Toivomme kaikki, että nämä ennennäkemättömän suuret Covid-19-vaikutukset myös oman kotikaupunkimme palveluihin ja yritystemme liiketoimintoihin saadaan palautettua mahdollisimman pian ennalleen ja uuteen kehitysvaiheeseen.

Olemme huomanneet, että tavan ajatella ja toimia voi muuttaa. Uusi tilanne synnytti uudenlaisia mielleyhtymiä, jotka irrottivat ajatukset parkkiintuneelta uralta.

Voimmekin nyt hyödyntää poikkeusolojen aikana opittuja uudenlaisia työtapoja.

Niin päättäjät kuin yrittäjätkin ovat olleet ja ovat yhtä mieltä siitä, että alueen vetovoimaa ja sitä kautta yritystoimintaa on vahvistettava. Nämä uudet koronan aikaansaamat muutokset ajattelussa ja toimintatavoissa antavat hyvän mahdollisuuden tarkastella ja toimia myös veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi.

Keskeinen vetovoimaan vaikuttava tekijä on paikan imago tai maine. Imagon muuttamiseen voidaan vaikuttaa, kun annamme uusille ajatuksille tilaa. Hyvästä imagotyöstä syntyvä maine voi olla elinvoiman kehittämisen tärkeimpiä työkaluja.

Imago ja maine ohjaavat osaltaan päätöksiä asuinpaikasta ja yritysten sijainnista.

Maine ei ehkä ratkaise menestystä, mutta hyvä maine on edellytys, joka mahdollistaa kehittymisen ja menestymisen.

Imago ja maine ohjaavat osaltaan päätöksiä asuinpaikasta ja yritysten sijainnista.

Alueen yhtenäisyys on osa mainetta, se lähtee meistä jokaisesta. Myönteisellä ja avoimella asenteella päästään varsin pitkälle. Kun asioita linjataan ja valmistellaan aidosti yhteistyössä, myös linjausten mukaisia päätöksiä saadaan aikaan ja haluttuihin tavoitteisiin päästään.

Elinkeinoelämän menestymiselle on välttämätöntä, että kotikunnan elinkeinoasioiden perusasiat ovat kunnossa. Tähän liittyen kaupungin elinvoimaan vaikuttavia toimijoita on vahvistettava ja yritykset vahvemmin mukaan strategisiin kasvualustoihin. Kaavoitukseen notkeuteen ja rakennuslupien nopeuteen sekä joustavuuteen on panostettava, jotta investointien teko helpottuu. Monipaikkaista asumista on helpotettava ja löydettävä keinoja, joilla täällä osan vuodesta asuvat saadaan aktiivisiksi toimijoiksi alueyhteisöön. Digitalisaation edistäminen olemassa olevaa infraa hyödyntäen ja siinä olevien puutteiden vahvistaminen. Osaavan työvoiman saatavuuden ja työperäisen maahanmuuton edistäminen. Tässä esimerkkejä joihin vahva tarttuminen alkaa näkyä ja vaikuttaa elinvoimaamme.

Menestymme kun haluamme, tästä notkosta nousemme yhdessä. Nyt jos koskaan on syytä käyttää paikallisia palveluita ja tehdä hankintoja, jotka ovat meiltä siirtyneet odottamaan parempia aikoja.

Juha Putkonen

puheenjohtaja

Esko Pitkänen

asiamies

Etelä-Savon kauppakamarin Mikkelin osaston hallituksen puolesta