Lukijalta: Lupaviranomaisen päätökset eivät synny hetken mielijohteesta

Kevään eduskuntavaaleissa Mikkelin kaupunginvaltuutettu Satu Taavitsainen (sd.) yritti lisätä kannatustaan moittimalla mm. kaupungin poikkeus- ja rakennuslupaviranomaisten päätöksiä ja toimivaltaa vihjaillen niiden sisältävän rakenteellista korruptiota.

Tämän lehden uutisoinnista voisi päätellä, että muutamat valtuutetut olisivat järjestämässä lupaviranomaisille kurinpalautusta lupasulkeisten muodossa.

Rakennuslupaviranomaisella on vuosikymmenet ollut lakisääteinen ja itsenäinen päätösvalta talous- ja henkilöstöasioita lukuun ottamatta.

Kaupunginhallitus ei voi ottaa lupaviranomaisen päätöksiä käsiteltäväkseen, yksittäisestä valtuutetusta puhumattakaan.

Rakennuslautakunnalla on jo vuoden 1958 rakennuslaissa ollut laajat vähäisten poikkeusten myöntämisvaltuudet.

Eduskunta on vuoden 2016 maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella siirtänyt kunnille poikkeuslupien myöntämisen, mikä aikaisemmin kuului ely-keskusten toimivaltaan.

Lakimuutoksessa on ely-keskukselle säädetty valitusoikeus kunnan päätöksestä. Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2017 toimielinten hallintosäännöt.

Herää kysymys, onko Satu Taavitsainen ollut hereillä näistä asioista päätettäessä.

Mikkelin kaupungin toimintasäännössä poikkeus- ja rakennuslupien myöntäminen on delegoitu kaavoitusinsinöörille ja johtavalle rakennustarkastajalle.

Lupapäätöksiä ei tehdä hutaisten hetken mielijohteesta, vaan oikeusharkintaa käyttäen, oman organisaation, tarvittaessa ely-keskuksen, muiden kuntien ja kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

Valitusviranomaisten aikaisemmista ratkaisuista saa hyvää apua poikkeamispäätöksiin.

Ei liene kenenkään etu, että monijäseninen toimielin ratkaisee wc: n ovileveyden tai kaupunginhallitus sadan heinäseipään myyntikaupan.

Viranhaltijoiden moittimisen sijaan keskustelua voisi käydä kaavoitusprosessista ja tonttipolitiikasta, jotka joustavasti sekä määräykset täyttäen vastaisivat kuntalaisten, loma-asukkaiden ja yrittäjien muuttuviin tarpeisiin.

Heikki Pöyry
rakennusinsinööri
maalaiskunnan ja kaupungin entinen rakennustarkastaja
Mikkeli