Mielipide: Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat – Sähköyhtiöiden osingot pitäisi maksaa asiakkaille

Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Sanonta kannattaa muistaa sähkö- ja energiatoimista hyötyvien kohdalla. Kannattaa myös muistella aikaa, jolloin Suomessa rakennettiin perustaa nykyisille sähkönsiirtoverkoille.

Työ tehtiin mallilla suo kuokka ja Jussi. Tuosta voittoa tavoittelemattomasta osuuskunta-ajattelusta ei ole jäljellä mitään.

Vuosikymmenten saatossa energiajärjestelmästä on muodostunut eräänlainen kastijärjestelmä. Loppukäyttäjän tappioksi. On etuoikeutettujen ryhmittymät ja tavallinen tuulipukukansa. Se maksaja.

On luottamusmiesjärjestelmät yhtiöiden ja kuntien hallintoelimissä. Järjestelmää suojaavat läpinäkyvyydeltä osakeyhtiölaki ja vaitiolovelvollisuus. Nousevat hallintopalkkiot takaavat, että suut pysyvät kiinni.

Edunvalvojan asemassa ovat sähköyhtiöt itse, paisuvine laajentumispyrkimyksineen. Sähköliittymän omistajalta ei kysytä, haluaako hän alueensa monopoliyhtiön ostavan osuuden esimerkiksi kirgisialaisesta energiayhtiöstä.

Hyötyjinä ovat niin ikään erilaiset piilo- ja veroetuja kuittaavat tahot kuten valtio ja kunnat. Unohtamatta osingon saajia, vaalijoita ja vaatijoita.

Ajateltaessa laajemmassa merkityksessä valtakunnan runkoverkkoa, edunvalvojien eturintamaan astuvat myös kansainväliset suuryhtiöt, valtiot ja markkinajuridiikka. Oma mittavia kustannuksia aiheuttava osio on ideologiset aateryhmittymät ilmastovaateineen.

Kun nyt puhutaan tekopyhästi monen poliitikon suulla, että nousevaan sähkön siirtohinnoitteluun on puututtava, voitaneen edellä kerrottuun vedoten todeta, että se lienee mahdottomuus.

Mikään taho ei tule lypsylehmästään luopumaan. Valtion taholta odotettavissa onkin pelkkää myötätuntoa ja korkeintaan kosmeettisia nahkapäätöksiä.

Sähköyhtiöiden hallintoneuvostot ovat avainasemassa siinä, millaista strategiaa ja energiapolitiikkaa yhtiö harjoittaa. Jos päätetään, että esimerkiksi siirtohinnoittelua on laskettava, keinot kyllä löytyy.

Kokonaan eri asia on, toimiiko omistajaohjaus vai ei. Kun monopoliasemassa oleva julkishyödyllinen yhtiö jakaa osinkoja osakeyhtiölain suojaamana taholle, joka ei ole oikeasti osakeyhtiön toiminnan varsinainen rahoittaja – esimerkiksi kunta – syyllistyy se mielestäni jopa perustuslain vastaiseen toimintaan.

Ainakin hallintoneuvoston jäsenten tulisi tämä ymmärtää. Se, että perustellaan osinkojen maksaminen kuntaomistajille kuntatalouden kannattavuuden parantamisella ei voi mitenkään olla oikeutettu peruste osinkojen maksamiselle.

Monopoliasemassa olevan yhtiön toiminta on selkeästi erotettava kunnan toimista ja motiiveista läpinäkyvyyden vuoksi. Osingot, jos niitä maksettaisiinkin, pitäisi maksaa sähköliittymä- ja sähköntoimitussopimusten haltijoille.

Kuntavaalit ovat ensi vuonna. Sähköyhtiöiden hallintoneuvostojen ja hallitusten paikat jaetaan ja päätetään vaalitulosten perusteella. Perinteisesti tämä jako on tapahtunut sammutetuin lyhdyin.

Sähköenergia on ihmisen ja elinkeinoelämän tärkeä perusoikeus. Kuinka ja ketkä energiapolitiikkaa ja sitä kautta elinkeinoelämää hoitavat, siihen voidaan vaikuttaa.

Reijo Paunonen

kunnanvaltuutettu, maakuntavaltuuston jäsen (kesk,)

Juva