Lukijalta: Ennen poliisi tunsi alueensa

Pitääkö kansalaisten olla huolissaan rikosten selvittämisprosenteista? Joidenkin rikosten selvittämisprosentti on lähes romahtanut. (Yle 17.8.).

Rikostilastojen mukaan poliisi on selvittänyt omaisuusrikoksista viime vuosina noin 40 prosenttia. Totuus on tilastoja karumpi, sillä poliisin niukat voimavarat tietäen kansalaiset ovat jättäneet kaikista kokemistaan rikoksista osan poliisille ilmoittamatta. Omaisuusrikoksia on siis tehty huomattavasti enemmän kuin rikostilastot kertovat.

Poliisit eivät tunne asukkaita, eivätkä kansalaiset poliisia.

Väkivaltarikoksia on selvitetty vuosina 2014—2018 poliisipiiristä riippuen 56—83 prosenttia, 11 prosenttia vähemmän kuin edellisenä nelivuotiskautena.

Suurin syy heikkoon selvitysprosenttiin johtunee pääasiassa resurssien pienuudesta ja poliisin organisaatiomuutoksista. Poliisiasemia on viime vuosina ajettu alas. Esimerkiksi Itä-Suomen poliisipiiri on monen entisen läänin kokoinen.

Poliisit eivät tunne asukkaita, eivätkä kansalaiset poliisia. Hälytysmatkat voivat olla satoja kilometrejä, ja työvuoro saattaa pääasiassa olla pelkkää hälytysajoneuvossa istumista. On mahdollista, ettei esimies tapaa kasvokkain satojen kilometrien päässä olevaa alaistaan kertaakaan koko virkauransa aikana.

1960-luvulla hieman yli 10 000 asukkaan Juvan poliisipiirissä tehtiin poliisille vuosittain noin 500 rikosilmoitusta, jotka kaikki muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta selvitettiin. Poliisi tunsi alueen asukkaat ja päinvastoin. Poliisimiehet kävivät kymmenissä paikkakunnan järjestöjen kokouksissa kertomassa poliisitoiminnasta, mutta ennen kaikkea kuulemassa, mitä mieltä kansa oli yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Syntyi yhteistyön henki ja luottamus. Kansalaiset auttoivat poliisia tarvittaessa.

Alhaisista ja yhä alenevista rikosten selvittämisprosenteista pitää olla huolissaan, sillä rikosten jäädessä ”pimeiksi”, lakien kunnioittaminen ja yhteiskuntarauha rapautuvat. Poliitikkojen ja korkeimman poliisijohdon olisi tehtävä jotakin. En rupea huutelemaan katsomosta neuvoja, mutta ehkä vanhasta voitaisiin ottaa jotakin oppia.

Taito Taskinen
entinen maalaispoliisi, Kuopio