Mielipide: Mikkelin tavoitteet ja toimet ovat ristiriidassa

Mikkelin tavoitteita ovat elinvoiman kasvattaminen ja vetovoiman lisääminen. Kuitenkin merkittäviä elinvoimatekijöitä, aluejohtokuntia, ollaan lakkauttamassa.

Maaseutukaupunki Mikkeli on syntynyt, kun Mikkeliin liitettiin Mikkelin maalaiskunta, Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi.

Lähidemokratian toteuttamista varten perustettiin aluejohtokunnat kuntalain mukaisesti.

Aluejohtokunnat ovat epäpoliittisia lähidemokratiaelimiä, jotka kehittävät alueidensa elinvoimaa talkoovoimin, asukkaiden yhteistyönä.

Aluejohtokunnat ovat saaneet kaupungilta pientä toiminta-avustusta ja aluekoordinaattorin työpanosta.

Aluejohtokunnat eivät ole Mikkelin talousahdinkoa aiheuttaneet eikä niiden lakkauttaminen sitä korjaa.

Ei puhuta miljoonista, vaan muutamasta kymmenestä tuhannesta eurosta. Panos-tuotos -suhde on kaupungille hyvin edullinen.

Aluejohtokuntien aikaansaannokset ovat merkittäviä. Aloitteiden ja lausuntojen lisäksi ne ovat esimerkiksi toteuttaneet viime vuosina asemakaavoitushankkeen, rakentaneet liikunta- ja kuntoilupaikkoja sekä polku- ja pyöräretkeilyreittejä ja esteettömiä laavuja, kunnostaneet kylätaloja ja muita kokoontumistiloja, sekä rakentaneet leikki- ja koirapuistoja.

Aluejohtokunnat ovat myös tuottaneet esitteitä ja markkinointimateriaalia, kehittäneet alueen matkailukohteita sekä tehneet yhteistyötä vapaa-ajan asukkaiden kanssa.

Toiminta on luonut alueille hyvää virettä ja yhteishenkeä. Ilman aluejohtokuntia näitä aikaansaannoksia ei olisi.

Virkamiesvalmisteluna on laadittu esitys, joka lakkauttaisi nykymuotoiset aluejohtokunnat ja muodostaisi kaupunginvaltuuston rinnalle alueiden johtokunnan.

Aluejohtokunnilta on pyydetty lausunto esityksestä eikä yksikään tue sitä. Sen sijaan aluejohtokunnat ovat esittäneet monia säästö- ja kehittämistoimia.

Hallitus ja valtuusto eivät vielä ole esitystä käsitelleet. Nyt on aika torpata Mikkelin oman edun vastainen esitys.

Mikkelin Keskustanaisten johtokunta vaatii, että aluejohtokunnat jatkavat omien kehittämistoimiensa pohjalta.

Korona-aika on lisännyt kiinnostusta maaseutuasumiseen ja etätyö on lisääntynyt.

Vireät maaseutualueet ovat vetovoimatekijöitä ja houkuttavat kaupunkiimme uusia asukkaita ja veronmaksajia.

Pirjo Siiskonen

puheenjohtaja

Mikkelin Keskustanaiset ry