Lukijalta: Maaseudulla asuville tukea valtiolta

Väestö ikääntyy ja pakkautuu Etelä-Suomeen. Suomi tarvitsee elinvoimaista maaseutua, tuotetaanhan meillä maailman puhtaimmat elintarvikkeet ja nykymaailman tilanteessa huoltovarmuus ei ole huono asia.

Viime vuosina Suomessa ei ole harjoitettu maaseutupolitiikkaa. Maataloustukipolitiikan on katsottu mahdollistavan elämisen edellytykset syrjäseuduillamme. Tukirahat kierrätetään EU:n kautta. Maaseutua pitäisi tukea valtion budjetista suoraan ilman välikäsiä. Näin voimme tukea myös ympäristöä vähemmän rasittavaa maatilataloutta.

Yrittäjien sosiaaliturvamaksuista on maaseudulla mahdollista luopua ja sairasvakuutusmaksukin tulisi olla samalla tasolla kuin palkansaajien. Työantajamaksujakin kokonaisuutena tulisi vähentää. Mitä syrjemmässä työllistät ja toimit, sitä vähemmän maksat!

Palkansaajien osalta tulisi ottaa käyttöön matalampi veroprosentti. Norjassa maaseutuasujilta peritään 3,5 prosenttiyksikköä matalampaa tuloveroa. Sekä sähkönsiirtopalvelusta että sähköenergiasta maksetaan arvonlisäveroa. Lisäksi kuluttaja sekä yritys maksaa sähköveroa sähkön siirtohinnan yhteydessä. Näistä veroista pitää luopua syrjäalueilla kokonaan.

Oman auton käyttö on huonojen liikenneyhteyksien takia maaseudulla asuville elinehto. Polttoaineen kulutuksen verotusta sekä autojen käyttömaksuja on uudistettava niin, että harvaanasutuilla alueilla maksetaan pienempää veroa kuin kaupungeissa.

Maaseudun elinvoimaisuuden takaamiseksi lapsiperheille kannattaa maksaa korotettua lapsilisää. Myös ammattitaitoisen ja koulutetun väestön siirtyminen harvaan asutuille alueille on järkevää.

Joissakin maissa vastavalmistuneet, jotka sijoittuvat näille alueille ja jotka ovat rahoittaneet opintonsa opintolainoilla, saavat helpotuksia lainojen takaisinmaksussa.

Harvaan asutuilla alueilla asuu vain kuusi prosenttia väestöstä. Radikaalien ideoiden käyttöönotto ei rasita valtiotaloutta, tulevathan sinne sijoitetut rahat takaisin uusina työpaikkoina.

Tukekaamme uudenlaisia innovaatioita sekä biotalouden mahdollisuuksia ja yhteiskunnallista yrittäjyyttä.

Hankinnoissa on hyvä korostaa lähituotteita ja sosiaalista yritystoimintaa.

Kari Synberg
filosofian tohtori, Mikkelin seudun siniset, kansanedustajaehdokas, Kangasniemi