Mielipide: Koulurakentamisessa on otettava huomioon kaikki — myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat

Viime aikoina on uutisoitu ja huolta kannettu kouluikäluokkien ennustetusta pienenemisestä. Ennusteisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Mielestäni uutisointi on keskittynyt vain neliöitten määrälliseen pohdintaan, toinen oleellinen tekijä on myös laatu.

Asia on juuri nyt erittäin ajankohtainen Mikkelissä uusia kouluja suunniteltaessa.

Haluammeko taata kaikille tasaveroiset kasvun ja kehityksen edellytykset kouluissamme? Inkluusio on kaunis ajatus ja haavekuva, mutta kaikille se ei vain sovellu.

Suuri osa erityistä tukea tarvitsevista pystyy toki niin sanotuissa normaaliryhmissä opiskelemaan, mutta tällöinkin tulee taata yksilöllisesti tarvittava tuki vaihtuvissa tilanteissa.

Henkilöstöresurssit tulee luonnollisesti mitoittaa tarpeen mukaan, tavoite tulee olla osaava ja riittävä kohtaamisen taso.

Toinen oleellisesti merkitsevä seikka ovat fyysiset puitteet. Selkeiden ja rauhallisten, kokonaisvaltaisesti esteettömien oppimisympäristöjen, jotka sopivat keskittyneeseen työskentelyyn tulisi olla itsestäänselvyys.

Rakennuksen suunnittelulla voidaan osaltaan edistää mahdollisuuksia muokata opetusmetodeja haastavissa tilanteissa.

Koulujen yhteyteen suunnitelluissa nuorisotiloissa ja muussa iltatoiminnassa tulee huomioida kaikki käyttäjäryhmät tasapuolisesti.

Uudet koulut tulisi nähdä myös vetovoimatekijöinä, ja sitä ne varmasti ovatkin jos vain haluamme. Tehdään uusista kouluista hyvät ja houkuttelevat oppimisympäristöt.

Toivon viisautta ja kykyä nähdä eteenpäin meiltä kaikilta.
Pidetään kaikki mukana.

Reijo Hämäläinen
puheenjohtaja, Etelä-Savon ADA ry
Anttola, Mikkeli