Lukijalta: Waltti-kortti voi olla edistysaskel kunnan muuttumisessa lapsiystävällisemmäksi

Perheissä on keskusteltu lapsille myönnetystä Waltti-kortista ja sen käytöstä. Lisääkö vai vähentääkö se lasten mahdollisuutta osallistua ja liikkua?

Valtakunnallisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Lapen tavoite on lisätä lasten osallisuutta sekä lasten ja perheiden hyvinvointia. Keskeistä on vahvistaa varhaista tukea ja avointa toimintaa. Waltti-kortin myöntäminen lapsille on askel hyvään suuntaan. Kuntien päätöksenteossa on ollut aito halu lisätä lapsiystävällistä toimintakulttuuria.
 
Waltti-kortilla bussilla liikkuessaan lapset lähtevät joka tapauksessa liikkeelle, bussi ei nouda heitä kotiovelta. Samalla he oppivat kulkemaan julkisilla kulkuvälineillä ja heidän itsenäiset osallistumismahdollisuutensa lisääntyvät.
Varsinkin kauempana asuvien mahdollisuudet harrastaa ovat kasvaneet. Koulupäivän sisällä erilaiset vierailut ja liikkuminen mahdollistuvat paremmin Waltti-kortilla.

Olisiko syytä pohtia, mille ikäryhmälle Waltti-kortin käyttö kannattaisi kohdentaa?Kortin käyttö valitettavasti vähentää joidenkin lähellä koulua asuvien lasten koulumatkaliikkumista. Sama haaste on niiden lasten kohdalla, joilla vanhempien kuljetuspalvelu toimii koulupäivisin.
Jokaisen lapsen ja perheen tarpeet ovat yksilöllisiä ja ratkaisut kulkemisesta tehdään niiden pohjalta. Me vanhempina voimme sopia lasten kanssa perheen pelisäännöt liikkumiselle ja kannustaa lapsia ja nuoria omatoimiseen liikkumiseen ja osallistumiseen. Voimme sopia luokkayhteisönä tai naapureiden kanssa yhteisiä periaatteita lasten koulu- ja harrastusmatkoihin.
Bussilla liikkumisessa on kysymys paljon muustakin kuin liikunnasta. Lapsilla on oltava hyvät mahdollisuudet harrastaa, tavata kavereita ja olla osana erilaista yhteisöllistä toimintaa. Voisiko bussikortilla vähentää myös yksinäisyyden kokemuksia?

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat ovat nostaneet esille Waltti-kortin käytön ikäkysymyksen. Miksi korttia ei myönnetä toisen asteen opinnoissa oleville nuorille, jotka joutuvat itse kustantamaan matkansa ja opiskeluvälineensä? Heillä ei ole käytössä lähikouluja. Bussikortin myöntäminen olisi heille iso auttavan käden ojennus. Olisiko syytä pohtia, mille ikäryhmälle Waltti-kortin käyttö kannattaisi kohdentaa?
Kokeillaan ja kehitetään yhdessä Waltti-kortin käyttöä. Yksi tapa saada päätöksenteon tueksi erilaisia näkökulmia kustannusten lisäksi on toteuttaa asiaan liittyen lapsivaikutusten arviointi. Siinä voitaisiin kuulla lapsia, nuoria ja perheitä toimijoiden näkemysten lisäksi.
Rakennetaan yhdessä Etelä-Savo, jossa lasten, nuorten ja perheiden on hyvä elää ja olla osallisena. Perheet ovat tervetulleita torstaina 8.2. kello 18 Mikkelin kaupungin virastotalon lounashuoneelle keskustelemaan siitä, miltä lasten, nuorten ja perheiden toiminta ja palvelut Mikkelissä näyttävät.

Katja Saukkonen
muutosagentti
Lape Etelä-Savo