Mielipide: Mikkeli paikkaa kuntatalouttaan niin että Ristiinan koululaiset kärsivät

Rehtori Matti Hämäläinen esitti (L-S 28.9.) hyviä ja paikkansa pitäviä perusteluja Ristiinan lukion säilyttämisen puolesta. Lukio on välttämätön Ristiinan ja Suomenniemen elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

On häpeällistä, että Mikkeli yrittää korjata huonoa taloudellista tilannetta lasten ja nuorten kustannuksella.

Koulujen lakkautusten todelliset säästöt ovat tuntuvasti pienempiä, kuin mitä kouluyksikön laskennalliset kulut kaupungin kirjanpidossa.

Eivät sisäiset vuokrat ja yhteisen henkilökunnan kustannukset häviä kaupungilta sillä, että jokin laskentayksikkö lakkautetaan. Kustannukset jyvitetään uudelleen muille yksiköille.

Kustannukset eivät ole olleet ongelma silloin, kun on ollut kysymys päättäjien omista tai heitä lähellä olevien ihmisten asioista.

Viimeisimmän kuntaliitoksen yhteydessä kaupunki joutui osoittamaan kaikille liittyvien kuntien viran tai toimen haltijoille työpaikan. Määräaikaisten työntekijöiden tuli saada säilyttää työsuhteen ehdot määräaikaisuuden päättymiseen asti.

Eräälle määräaikaiselle johtotason viranhaltijalle tehtiin työsopimus, jossa määräaikaisen viran tuoma korkea palkka säilyi senkin jälkeen, kun määräaikaisuus oli loppunut.

Kun kysyin kaupungin edustajalta, miksi kaupunki ei ala toimiin asiantilan korjaamiseksi, vastaus oli lyhyt: ”Se aiheuttaisi pahaa mieltä”.

Myöhemmin kaupungin muille johtoryhmän jäsenille suunniteltiin palkankorotusta sillä perusteella, että yhden palkka oli suhteettoman korkea muihin verrattuna.

Puhuin edellisen valtuustokauden aikana useaan kertaan, että kaupungin tulee tehdä luettelo niistä viroista ja toimista, jotka ovat välttämättömiä sen jälkeen, kun kuntaliitoksen jälkeinen irtisanomissuoja umpeutuu. Henkilökunnalla olisi ollut useita vuosia aikaa kouluttautua ja hakeutua uusiin tehtäviin.

Kaupungin edustajan vastaus oli: ”Kaupunki haluaa olla hyvä työnantaja, joka ei irtisano ketään.”

Lasku näistä virheistä maksatetaan nyt koululaisilla ja terveyspalveluja tarvitsevilla ihmisillä. Eniten kärsivät kaupungin keskustaajaman ulkopuolella asuvat.

Erkki Rantalainen
Ristiinan aluejohtokunnan varajäsen (kd.)
Ristiina, Mikkeli

Luetuimmat