Lukijalta: Valtion virallinen eläkeläisten köyhdytysohjelma on toiminut tehokkaasti

Eduskuntavaalien lähestymisen yksi varma ennusmerkki ovat eläkkeensaajien uudet ystävät, syrjimisen muka nyt huomanneet poliitikot ja niiksi aikovat.

Jäin eläkkeelle puolustusvoimista vuonna 1990. Esitän kohtaloni ajalta 1990—2018.

Kaikki luvut perustuvat Tilastokeskuksen, Valtiokonttorin ja Kevan virallisiin asiakirjoihin, joten ne kestävät haastamisen.

Ansiotasoindeksi 1398/3185, nousu 228 prosenttia.

Elinkustannusindeksi 1248/1958, nousu 157 prosenttia.

Eläkkeeni nousu euroina 180 prosenttia.

Palkansaajien ansiotason nousu miinus elinkustannusten nousu = reaaliansioiden kasvu 71 prosenttia.

Eläkkeeni nousu miinus elinkustannusten nousu = reaaliansioiden kasvu 23 prosenttia.

Valitettavasti tämä ei ole kohdallani koko totuus. Vuonna 1990 valtio leikkasi eläkkeestäni niin sanotussa yhteensovituksessa kansaneläkkeen täydennysosan suuruisen summan, nykyvaluutassa 61,4 euroa kuukaudessa.

Esko Ahon hallitus leikkasi vuosina 1996— 2000 minulta täydennysosan jo toisen kerran.

Asiasta syntyneen vastarinnan takia hallitus palautti 1.10.2003 täydennysosan täysimääräisenä pääosalle eläkkeensaajista, minulle vain osittain.

Eläkeleikkaukset ovat maksaneet minulle vuosien 1990—2018 aikana 14 810,10 euroa. Valtio varastaa eläkkeestäni edelleen jokaisena kuukautena 72,8 euroa.

Varastaa on oikea ilmaisu, koska päätöksessään 535/1/01 8.7.2004 oikeuskansleri Paavo Nikula määräsi: ”Työ- ja eläkelainsäädännön perusteisiin kuuluva henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvan jo ansaitun eläkkeen koskemattomuus on perustuslain 15. pykälässä kaikille perusoikeutena turvatun omaisuuden suojan piirissä”.

Eläkkeeni on palkansaajaan verrattuna menettänyt ostovoimastaan 52 prosenttia ja menettää vuosittain noin 1,7 prosenttia lisää.

Valtion virallinen eläkkeensaajien köyhdytysohjelma toimii hyvin.

Pärjään vielä ja olen onnellinen siitä, että todennäköisesti kuolen ennen kuin joudun maksamaan valtiolle eläkkeellä olostani.

Kalevi Tarkkanen
kapteeni evp
Anttola