Lukijalta: Ely-keskus poistaa teiden varsilta puita niin paljon kuin määrärahat antavat myöten

Arto Seppälä ilmaisi (L-S 17.3.) huolensa teiden varsilla kasvavan puuston ja pusikoiden vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen.

Olemme samaa mieltä siitä, että liian lähellä tietä kasvava puusto huonontaa liikenneturvallisuutta.

Tienvarsien raivauksista ja puuston poistosta on liikenneturvallisuuden ohella hyötyä myös tienpidolle.

Raivausten ansiosta aurinko pääsee paremmin paistamaan ja tuulet puhaltamaan tiealueelle, jolloin tie kuivuu sateiden jäljiltä nopeammin.

Keväällä tien pinta ja rakenne kuivuvat ja routa sulaa nopeammin. Tämä auttaa myös päällysteen pysymistä paremmassa kunnossa.

Ely-keskuksen kilpailuttamiin hoidon ja ylläpidon alueurakoihin kuuluu liikennetilan vapaana pitäminen kasvaneista ja taipuneista puista ja oksista.

Myös tielle ilmeisessä kaatumisvaarassa olevien puiden poisto kuuluu urakoihin. Lisäksi alueurakan tehtäviin kuuluu vesakonraivaus.

Valta- ja kantateillä tiet raivataan puuston rajaan tai 12 metrin etäisyydelle päällysteen reunasta kahden vuoden välein.

Myös riista-aitojen ja maantien välinen alue raivataan. Vesakonraivauksen yhteydessä ei paksumpia puita saada työhön käytettävillä menetelmillä pois.

Varsinainen puuston poisto tiealueelta ei sisälly hoidon ja ylläpidon alueurakoihin, joten työt pitää teettää erillisinä toimeksiantoina ja maksaa erikseen.

Ely-keskukset ovat alueillaan poistaneet puustoa määrärahojensa sallimassa laajuudessa.

Työsarkaa olisi vielä paljon, mutta Pohjois-Savon ely-keskuksen niukka rahoitustilanne ei ikävä kyllä näy mahdollistavan alueurakoihin sisältyvien vesakoiden raivausten lisäksi kattavaa puuston poistoa, ainakaan tämän vuoden rahoituksella.

Poistettavan puuston myyntitulot eivät kata kuin murto-osan työn kustannuksista.

Tommi Huttunen
johtaja
Pohjois-Savon ely-keskus