Mielipide: Yritysten asemaa soteuudistuksessa on vahvistettava – Palvelusetelimallin romuttaminen olisi katastrofi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen lausuntokierros on parhaillaan menossa. Kunnat, maakunnat, järjestöt, yritykset ja muut toimijat voivat antaa lausuntonsa 25. syyskuuta mennessä.

Etelä-Savossa sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavia yksityisten yritysten toimipaikkoja on Tilastokeskuksen mukaan 529, ja ne työllistävät yhteensä yli 2 000 henkilöä.

Yritykset tuottavat muun muassa fysioterapiapalveluja, kotipalveluja, lasten ja nuorten laitospalveluita, hammaslääkäripalveluita, terveyspalveluita sekä kehitysvammaisten palveluja. Yritykset ovat elintärkeä osa palveluntuotantoa ja valtaosa näistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä.

Sotelainsäädäntöluonnos lähtee siitä, että julkinen sektori tuottaa sotepalvelut ja yksityiseltä hankitaan vain, jos on välttämätön tarve. Lakiluonnoksen mukaan sotemaakunnalla tulee olla kaikissa tilanteissa valmius hoitaa koko järjestämisvastuun kattavat palvelut.

Lainhengen voi tulkita olevan se, että yksityisten ja järjestöjen osuus halutaan minimoida. Suunta on väärä. Yritykset tulee nähdä keskeisenä osana sosiaali- ja terveyspalveluja ja niiden toimintaedellytykset tulee mahdollistaa uudistusta tehdessä.

Monituottajamalli on tehokkuutta tuottava, muutoskestävä ja palveluiden kokonaisuutta kehittävä. Monituottajamalli mahdollistaa myös sen, että palvelut pystytään turvaamaan kustannustehokkaasti pitkien matkojen päähän eli laajoille maaseutualueillemme.

Lakiluonnos ei avaa lainkaan palvelusetelien roolia jatkossa. Sosteri on aloittamassa palvelusetelien käytön. Essotella se toimii jo yli kymmenessä palvelukokonaisuudessa. Pieksämäelläkin palvelusetelit ovat olleet jo vuosia käytössä. Palvelusetelimallin romuttaminen olisi useille yrityksille katastrofi. Palvelusetelimalli tarvitsee arvontarkistusta ja sotejärjestäjäpuolen ohjausta.

Vetoamme alueen yrittäjäpäättäjiin, kuntiin ja muihin sidosryhmiin, että lausuisitte vahvasti yksityisten sotepalvelutuottajien aseman puolesta. Alueemme soteyritykset tekevät joka päivä ansiokasta ja laadukasta työtä ihmisten arjen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Niina Kuuva

aluejohtaja, Etelä-Savon yrittäjät

Heli Peltola

soteryhmän puheenjohtaja, Etelä-Savon yrittäjät