Mielipide: Maakuntien elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä huolehtiminen on koko Suomen asia

Etelä-Savossa moni yritys ja toimiala kärsii työvoiman saatavuusongelmista, eikä ole päässyt potentiaaliseen parhaaseensa viime vuosien hyvän taloussuhdanteen aikana.

Ongelma on heikentänyt investointihalukkuutta ja tulevaisuuden uskoa.

Etelä-Savossa on viime kuukausina jatkuvasti ollut avoinna yli 600 työpaikkaa ja työttömyysluvut ovat painuneet paikoin todella mataliksi.

Tämä kertoo, että potentiaalisesta työvoimasta valtaosa on jo työssä.

Viimeaikaiset synkät talousluvut tuovat uusia haasteita.

Tullin 9.3. julkaisemat Suomen viennin lukemat ovat karuja. Moni vientiyritys tai sen tuotantolaitos on pääkaupunkiseudun ulkopuolella maakunnissa, joissa valtio ei ole panostanut riittävästi työvoiman saatavuuteen tai muihin toimintaedellytyksiin.

Samalla lähes miljoona ihmistä haaveilee muutosta maaseudulle tai pienempiin keskuksiin.

Heikolle huomiolle on jäänyt mm. itäisen Suomen infrastruktuurin kehitys, edellytykset tarpeita vastaavan työvoiman kouluttamiseen ja asuntojen hintakehitys.

Viimeksi mainitusta saa jatkuvasti lukea tarkoitushakuista pelottelua omaisuuksien menettämisestä, jos asuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Kaikki vaikuttavat työvoiman saatavuuteen tai ihmisten haluun muuttaa tietyille alueille, vaikka työtä olisi tarjolla.

Kun esitetään teoreettisia malleja polttoaineiden hinnoista ja tuloverotuksesta, jäävät oikeat ongelmat sivuraiteille.

Hallituksen keskeinen ajurina olla Suomen kilpailukyvyn turvaaminen globaaleilla markkinoilla ja työn ja yrittäjyyden edellytykset kaikkialla Suomessa.

Koskahan joku hallituksen avustajakunnasta huomaa, että maakunnista työvoima- tai logistiikkaongelmien takia lopettava vientiyritys ei usein siirry Helsinkiin vaan ulkomaille.

Myös Suomen sisäisessä muutossa tehtaiden muuttaminen korkeampien kustannusten alueille heikentää kilpailukykyä ja lisää kustannuksia.

Kehityksen torjuminen on keskeistä koko kansantaloudelle.

Teppo Leinonen

toimitusjohtaja

Etelä-Savon kauppakamari