Mielipide: Kriisistä selviäminen vaatii uutta ajattelua

”Kun muutoksen tuulet puhaltavat, voi rakentaa muureja tai tuulimyllyjä”.

Kiinalaisessa sananlaskussa piilee viisautta. On tahto- ja asennekysymys, haluammeko rakentaa yhdessä muureja vai tuulimyllyjä.

Vähitellen palaamme tutumpaan arkeen, mutta tuleva on yhä epävarmaa. Tarvitaan uusia tapoja toimia ja rajoja rikkovaa ajattelua, jotta selviämme tästä yhdessä! Ei lamaannuta vaan pohjustetaan uutta.

Rakennetaan yhdessä hyvä yritysilmasto. Sen elementtejä ovat yritysvaikutusten arviointi, paikallisten yritysten mahdollisuudet päästä mukaan palvelutuotantoon ja yritysten tasavertainen kohtelu.

Yrittäjiä menneet kuukaudet ovat kohdelleet hyvin eri tavoin. Korona on pakottanut yritykset reagoimaan muutoksiin nopeasti.

Yrityksen muutosnopeuden on oltava suurempi kuin ympäröivän maailman. Pakko on paras muusa! Tätä samaa muutoskyvykkyyttä tarvitaan julkiselta sektorilta.

On aika muuttaa kuntien toimintaa ja palvelujen tarkastelua asiakaslähtöisemmäksi, siis enemmän kuntalaislähtöiseksi.

Mikkeli painii talousvaikeuksien kanssa. Kaupunginjohtaja on todennut, että tarvitaan 2 500 työpaikkaa enemmän, jotta kaupungin talous olisi terveemmällä pohjalla.

Tämän toteutumiseksi tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja kunnan välillä palvelutarpeista ja -tarjonnasta.

Tarvitaan myös yritysten ja niiden osaamisen tunnistamista sekä palvelumarkkinoiden jatkuvaa seurantaa, analysointia ja toimenpiteitä.

Me yrittäjät haluamme olla osa ratkaisua, emme ongelmaa.

Julkiset hankinnat ohjaavat ja luovat markkinaa. Hankinnoissa keskeistä on hankintaprosessit, joissa hyödynnetään yritysten osaamista. Avoimet markkinavuoropuhelut tulee ottaa laajasti käyttöön ja hankintoja on jaettava osiin.

Pienhankintojen tulee olla hyvin tiedotettuja. Lisäksi tarvitaan kumppanuuden kehittämistä: palvelusuunnittelua, osaamista ja tutkimusyhteistyötä. Kunnan palvelut on avattava tuotekehitysympäristöiksi.

Näihin on syytä kiinnittää huomiota, koska yrittäjät ovat hyvin sitoutuneita omaan paikkakuntaan. Kasvollinen omistajuus ja pienyritykset pysyvät kotiseudulla. Työpaikat syntyvät yrityksiin.

Meidän on pidettävä yhdessä huolta, että yritykset saavat yrittää ja luoda elinvoimaa. Ilman toista ei ole toisen menestystä.

Me yrittäjät olemme kekseliäitä, muuntautumiskykyisiä selviytyjiä ja yrittäjyys voi olla ratkaisu moneen asiaan. Haluamme olla osa ratkaisua, emme ongelmaa.

Nina Rasola

varapuheenjohtaja

Suomen Yrittäjät

puheenjohtaja

Etelä-Savon Yrittäjät