Lukijalta: Pienen sähkönkuluttajan siirtomaksut voivat vielä noustakin

Heikki T. Laine ihmetteli (LS 1.5.) sähkölaskunsa hintajakaumaa ja odotteli sähköyhtiöiltä ennalta käsikirjoitettuja selityksiä asialle.

Ajattelin, että sähköyhtiöistä riippumattoman alan opettajan mielipide voisi tässä olla kohdallaan.

Todellakin pienkuluttajan sähkölasku koostuu kolmesta merkittävästä hintakomponentista: karkeasti kolmannes sähkön siirtoa, kolmannes energiaa ja kolmannes veroja.

Näistä sähkön hinnan osista nimenomaan siirto ei ole juuri riippuvainen sähkönkulutuksesta, vaan lähinnä pääomakustannuksista eli sähköliittymän ylläpidosta.

Perinteisesti sähkönsiirrosta vastaavat yhtiöt ovat kuitenkin siirtoakin veloittaneet osittain energiapohjaisesti, jotta sähkön säästöllä olisi enemmän arvoa. Näin siis siitä riippumatta, että siirtoyhteyden ylläpito ei käytännössä riipu kulutetusta energiamäärästä.

Suomessa Energiavirasto valvoo monopoliasemassa olevien sähköyhtiöiden hinnoittelua, joka onkin Etelä-Savossa ollut kohtuullista päinvastoin kuin ulkomaalaisomistukseen siirtyneissä sähköyhtiöissä muualla Suomessa. Eteläsavolaiset yhtiöt eivät siis ole käyttäneet täysimääräisesti Energiaviraston sallimia tuloutusmahdollisuuksia.

Tulevaisuudessa pienkuluttajilla on mahdollisuus myös itsenäiseen hajautettuun energiantuotantoon, esimerikiksi aurinkovoimaan. Lisäksi sähkön varastoinnin halpeneminen antaa jatkossa kuluttajalle mahdollisuuksia vaikuttaa sähkölaskuunsa.

Tämä lisää yhä enemmän paineita sähkön siirtäjälle kustannusvastaavaan hinnoitteluun siirtymiseksi. Näin vähän sähköä kuluttavien, mutta hetkellisesti suurta tehoa tarvitsevien, esimerkiksi kesämökkikuluttajien sähkön siirtolasku tullee tulevaisuudessa vielä suuremmaksi.

Laineen kaltaisilla pienkuluttajilla todennäköisesti energiasta riippumattoman sähkönkulutuksen hintaosuus eli kiinteä tai niin sanottu tehomaksu tulevaisuudessa vielä nousee.

Tämä ei johdu sähköyhtiöiden pahantahtoisuudesta vaan yksinkertaisesti siitä, että pitkän siirtomatkan päässä oleva kuluttaja, joka ei käytä kovinkaan paljon sähköenergiaa, on sähkönsiirtäjälle paljon voimavaroja sitova kohde.

Juha Korpijärvi
sähkötekniikan yliopettaja
Mikkeli