Mielipide: Eläkeläisiä ei ole huomioitu Vanhan Sotkun käyttöä koskevissa päätöksissä

Mikkelin eläkeläisjärjestöt ovat jälleen kirjelmöineet kaupungille kunnollisten tilojen järjestämisestä tansseille (LS 28.12.).

Keskustelu alkoi toukokuussa 2017 tehdystä päätöksestä, jossa Vanhan Sotkun toimintojen järjestely siirtyi kansalaisopistolle.

Ennen kyseistä päätöstä oli Sotkun salissa järjestetty muun muassa messuja, näyttelyitä, pikkujouluja ja konsertteja.

Viimeisten vuosien aikana säännöllisiä päivätapahtumia olivat lähinnä eläkeläisjärjestöjen kansantanhut, voimistelut, kuulapelit ja iltapäivätanssit.

Kahden lautakunnan päätöksessä todettiin: "Sotku on pääosin kansalaisjärjestöjen käytössä ja paikka on käyttäjäryhmille äärimmäisen tärkeä. Tästä syystä nykyiset käyttäjät on huomioitava Sotkun tulevassakin käytössä mahdollisimman hyvin."

Tätä ei ole noudatettu. On hämmästyttävää, etteivät kuntapäättäjät ja johtavat viranhaltijat ole puuttuneet asiaan. Tapauksessa on viitteitä "hyväveli-järjestelmästä". Päätösten toteutumista ei valvota.

Päätös vaikuttaa ikäihmisten henkilökohtaiseen terveydenhoitoon, joka kanavoituu eläkeläisjärjestöjen aktiivisen toiminnan kautta.

Katsotaan aidan seipäitä, kun pitäisi nähdä koko aita, johon liittyy kustannusten säästö terveydenhoito- ja sosiaalimenoissa, virkeiden vanhusten panos kulttuurin- ja elinkeinotoiminnan kuluttajina sekä muutenkin aktiivisina ja osallistuvina kuntalaisina.

Asiaan liittyvää kuntalaisaloitetta on hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käsitellyt ainakin kahdesti, mutta päätökseen ei ole puututtu, vaan keskusteltu tasolla:

"Keskeinen huolenaihe on eläkeläisjärjestöjen tanssien järjestämiseen soveltuvan tilan puuttuminen sen jälkeen, kun Vanha Sotku siirtyi teatteriryhmien käyttöön."

Lautakunta käsittelee edelleen aidan seipäitä. Päättäjille on tärkeämpi salissa oleva putkikatsomo ja massiivinen valaistusjärjestelmä, kuin ikäihmisten terveys.

Kansalaisopiston teatteriopetus ja harrastajateatterien toiminta voidaan toteuttaa nykytekniikalla ilman massiivisia rakennelmiakin.

Nuo rakennelmat isossa salissa estävät kaiken toiminnan, joihin lautakuntien päätös vuodelta 2017 velvoittaa.

Kansalaisopiston vähättely jatkui Länsi-Savon jutussa 28.12. Siinä kerrotaan mitä kaupungille osoitetussa kirjeessä tiloilta edellytetään:

"Tiloissa pitäisi olla avaruutta vähintään 300 neliömetriä ja niiden pitäisi olla esteettömät... tiloissa pitää olla myös riittävät saniteetti- ja naulakkotilat sekä keittiö."

Kansalaisopiston rehtorin vastauksessa todetaan, ettei sali täytä 300 neliön vaatimuksia: "Vanhan Sotkun salin koko on 215 neliötä".

Kirjelmässä ei mainita salia, vaan tarvittava tila. Vanhalla Sotkulla siihen kuuluu näyttämö, salin kahvila, jonne mahtuu parikymmentä henkeä, kahvion tarjoilutiski ja keittiö sekä eteinen naulakkoineen.

Yhteistilat siis yli 300 neliötä.

Juhani Penttinen

entinen kuntapäättäjä

Mikkeli