Mielipide: Yhteispelillä se sujuu

Kevään kuntavaalit sattuvat aikaan, jolloin kiihkeästi odotetaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan päättymistä.

Samasta syystä vaalien kampanjointi on täysin poikkeavaa. Vaikka rajoitukset väljenisivät, aika perinteiselle kampanjoinnille jää lyhyeksi.

Tästä syystä tietynlainen ylikuumeneminen voi yleistyä. Näin varsinkin niissä puolueissa, joille gallup-menestys povaa aiempaa heikompaa menestystä.

Pelko gallupeissa hyvin pärjäävän puolueen menestyksestä on lähes käsin kosketeltava.

Näin myös Mikkelissä. Toivottavasti reilu peli on kuitenkin etusijalla.

Ennustettavissa on, että keskinäiseen lyhytaikaiseen hyötyyn perustuva politikointi jatkaa myös tulevassa valtuustossa ja kaupunginhallituksessa.

Se ei lupaa hyvää kaupunkimme massiivisten haasteiden hoitamisen kannalta.

Mutta jos näin ei toimittaisi, miten Mikkeli saataisiin kestävän kasvun uralle?

Paljon keskustelua on herättänyt energiaomistuksemme myyntihanke. Osa puolueista kannattaa kassan kartuttamista myynnillä.

Toinen puoli pitää keinoa vähintäinkin kyseenalaisena. Voikin siis olla paras vaihtoehto koko myyntioperaation siirto vaalien yli.

Joka tapauksessa kaupungin talous vaatii tasapainottuakseen enemmän kuin yhden valtuustokauden. Sillä vero- ja maksukatto on varsinkin pienituloisten kohdalla jo osin ylitettykin!

Ongelma kuitenkin on, että seuraavassakin valtuustossa istuvat suurelta osin samat valtuutetut, jotka ovat usein olleet edellisissäkin valtuustoissa. Holtittomalta näyttänyt rahankäyttö saanee jatkoa.

Joku varmasti huomauttaa, että voimasuhteet saattavat muuttua. Puolue, joka tällä hetkellä on mielipidetiedustelujen kärjessä, voi olla sitä myös meillä.

Mutta tarvitaan myös merkittävää uusiutumista valtuuston kokoonpanossa. Uudet kasvot tuovat uusia aatteita. Mutta miten heidät otetaan vastaan? Vanhat "jyrät" helposti lannistavat vähän kokemattomat.

Toisaalta äänestäjät eivät kovin helposti uusia ehdokkaita äänestä. Elleivät he satu olemaan ennestään tuttuja.

Mikkelin tulevaisuus on kiinni elinkeinoelämän vireydestä. Kaupungin houkuttelevuudesta investoijille.

Panostamisesta perheisiin ja koulutukseen. Työpaikkoihin ja vapaa-aikaan. Harrastuksiin ja kulttuuriin. Eläkeläisten oikeuksiin sekä hyvään vanhuuteen.

Myös liikkumiseen ja liikenteeseen tulee luoda järkevät ratkaisut. Yksityisautoilun tulee myös keskustan alueella olla joustavaa, Yksisilmäinen vain yhteen ratkaisuun perustuva suunnittelu näivettää keskustankin palvelut.

Kaupungin talous pitää oikaista, vaikka veroäyri ja maksujen taso on sietorajalla.

Vanha liikenneviikon tunnus "yhteispelillä se sujuu" olkoon ohje ehdokkaille ja tulevalle poliittiselle johdolle.

Veikko Elo

Puheenjohtaja, Oikeutta eläkeläisille ry Etelä-Savo

kuntavaaliehdokas (ps.)

Mikkeli