Lukijalta: Sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksut eivät saa aja ihmisiä köyhyyteen

Valtio pyytää kunnilta lausuntoja valmistelussa olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaista. Mikkelin kaupunginhallitus antoi 10.9. lausuntonsa äänestysten jälkeen.

SDP teki muutosesityksiä kaupungin viranhaltijan laatimaan lausuntoon, joka oli järjestelmä- ja maksukeskeinen, eikä lainkaan ihmiskeskeinen. Muutoksia eivät muiden puolueiden edustajat hyväksyneet, vaikka sote-asiakasmaksuilla vaikutetaan suoraan mikkeliläisten ihmisten arkeen ja hyvään elämään Mikkelissä.

Sote-asiakasmaksut kasaantuvat harvojen maksettavaksi. Ne kohdistuvat eniten pienituloisille sairaille.

Useampi kuin joka kymmenes pienituloinen eläkeläinen jättää menemättä lääkäriin rahan takia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus. Lisäksi pienituloiset vanhukset jäävät usein rahan takia vaille riittävää kotipalvelua.

On aivan olennaista kaupunginvaltuuston hyvinvointitavoitteiden toteutumiselle, etteivät sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut suuruudellaan siirrä palveluja niitä tarvitsevien ulottumattomiin.

Myös perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Ihmisen taloudellinen tilanne ei saa olla esteenä palveluihin hakeutumiseen.

Kaupunginhallituksessa SDP:n edustajat toivat esille erityisesti pienituloisia koskevat huolet ja tarpeen poistaa ja alentaa maksuja.

Nykyiset korkeat sote-maksut estävät monilta mikkeliläisiltä eläkeläisiltä, lapsiperheiltä, työttömiltä, vammaisilta ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujilta pääsyn sosiaali- ja terveyspalvelujen pariin.

Sairastuminen ja korkeat asiakasmaksut ajavat ihmisiä köyhyyteen. Tilanne pitää korjata.

Ulosottoon joutui vuonna 2017 noin 320 000 julkisen sektorin sote-maksua: tavanomaisia terveyskeskus-, sairaala-, laitos- hammashoito- ja kotipalvelumaksuja. Määrä on suuri ja kertoo karua kieltään sosiaali- ja terveydenhuollon tilasta. Korkeat maksut ovat soten suurimpia ongelmia.

Ihmettelemme keskustan, kokoomuksen, vihreiden ja kristillisdemokraattien asennetta. He eivät yhtyneet näkemyksiimme maksujen alentamisesta ja poistamisesta sekä kansainvälisille perintäfirmoille ihmisten sote-laskujen myymisen lopettamisesta.

Me tahdomme, että kaikille mikkeliläisille turvataan pääsy laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin maksukyvystä ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyteen ja hoivaan kuuluu kaikille.

Satu Taavitsainen
Kaupunginvaltuuston 2. vpj, kansanedustaja (sd.)
Soile Kuitunen
Kaupunginhallituksen jäsen, toimitusjohtaja (sd.)
Mikkeli