Lukijalta: Alle 18-vuotiaan työllistäminen on työnantajalta vastuullinen teko

Keväällä julkaistun nuorisobarometrin mukaan nuorten luottamus omaan ja Suomen tulevaisuuteen on kasvanut.

Monien esiin nousseiden huolenaiheiden rinnalla tämä on hyvä uutinen. Taustalla vaikuttaa mm. parantunut taloustilanne.

Tekeville ja osaaville nuorille on tarjolla yhä enemmän työmahdollisuuksia, etenkin jos ikää on 18 tai yli.

Jos ikää on alle 18, ensimmäisen työpaikan saaminen on yhä edelleen haasteellista. Ei ole poikkeuksellista, että nuori ennen 18 vuoden ikää on saanut työhakemuksiinsa vain kieltäviä vastauksia.

Moni työnantaja epäröi palkata alaikäistä nuorta edes lyhyeen työsuhteeseen, vaikka yrityksissä on paljon nuorille sopivia töitä. Työnantajia askarruttavat monet asiat kuten esimerkiksi kokemuksen ja osaamisen puute, lainsäädäntö ja sopivien työtehtävien löytäminen.

Tämä on ymmärrettävää. Tuntuu helpommalta ja turvallisemmalta vaihtoehdolta rekrytoida täysi-ikäinen nuori, joka on jo ehtinyt hankkia kokemusta työn tekemisestä ja tuntee työelämän käytäntöjä.

Kokemusta karttuu ja työelämän pelisäännöt tulevat tutuksi kuitenkin vain, jos siihen annetaan mahdollisuus.

Ensimmäinen työkokemus avaa tietä seuraaville. Itseluottamus kasvaa. Nuori oppii lisää omista kiinnostuksen kohteistaan ja vahvuuksistaan. Itse ansaittu raha on merkittävä askel kohti itsenäistymistä ja omien unelmien toteuttamista.

Alle 18-vuotiaan työllistämisen tulisi olla osa jokaisen yrityksen yhteiskuntavastuuta.

Parhaimmillaan yritys saa nuoresta pitkäaikaisen kesätyöntekijän ja myöhemmässä vaiheessa ammattiin valmistuneen ja motivoituneen toimijan.

Pitkällä aikavälillä tässä voittavat kaikki: nuoret, yritykset ja yhteiskunta.

Marjaana Liukko
järjestöjohtaja, Suomen 4H-liitto

Kari Kuokkanen
aluejohtaja, 4H Itä-Suomi

Uusimmat uutiset