Mielipide: Aukkohakkuita tarvitaan myös tulevaisuudessa

Länsi-Savossa oli 2.10. uutinen, jossa käsiteltiin avohakkuiden kieltämiseen tähtäävää kansalaisaloitetta.

Kansalaisaloite koski ainoastaan valtion metsiä, yksityismaihin puuttuminen loukkaisikin kiistattomammin perustuslailla turvattua omaisuuden suojaa.

Asiasta ei päästy yksimielisyyteen maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemistilaisuudessa ja siitä sopimiseen tarvitaankin varmasti melkoista asennemuutosta myös päätöksentekijöiden keskuudessa.

Ymmärrän aloitteen allekirjoittajia vaikka en itse siihen osallistunutkaan.

Aloite puoltaa metsien monimuotoisuuden säilyttämistä ja se on arvokasta esimerkiksi kasvavan turismin tuomaa elinvoimaa ajatellen. Meille ei tulla valtamerten takaa katsomaan rivi-istutettuja puupeltoja tai hakkuuraiskioita, vaan sitä kuulua puhdasta luontoa ja ojittamattomia luonnonmukaisia metsiä.

Aloitteessa ei vaadittu hakkuiden lopettamista, vaan metsien käsittelyä jatkuvan kasvatuksen menetelmällä.

Siis jättämään metsä hakkuun jälkeenkin vielä lähes entisen näköiseksi ja latvakorkeaksi ilman näitä nykyisiä kynnettyjä raiskioita, joissa jalankulku on miltei mahdotonta.

Ymmärrän kyllä jo käymäni metsäkoulun oppimäärällä, että aukkohakkuita tarvitaan tulevaisuudessakin esimerkiksi pystyyn kuivumassa olevan korpikuusikon tai kasvihuoneilmiön vauhdittaman metsätuholaisten ja tautien runteleman metsälön uudistamiseksi.

Jatkuvaa kasvatusta olisi kuitenkin käytettävä valtion mailla kaikkialla, missä se on mahdollista, varsinkin mäntykankailla ja kauaksi näkyvillä vaarojen ja mäkien rinteillä.

Uskon, että näin tulee yleisen mielipiteen enemmistön painostuksesta tapahtumaankin tulevaisuudessa myös muilla veronmaksajien omistamilla yhteisillä mailla, kun nykyisen metsänkäsittelymenetelmien kannattajat muuttavat upeiden hautuumaapuiden kasvualustaan.

Jukka Kietäväinen

eläkeläinen

Juva