Mielipide: Avohakkuiden hyödyistä ei ole tieteellistä näyttöä — puupeltomiehet eivät välitä uusista tutkimustuloksista

Emeritusprofessori Erkki Lähde kirjoitti (L-S 29.7.), että avohakkuu on ilmaston tuho.

Heikki Hyvönen kommentoi hänen kirjoitustaan (L-S 6.8.) ja on jatkanut aiheen parissa myöhemminkin (L-S 1.9.).

Hyvönen esittelee itsensä pitkän linjan metsäammattilaisena. Hänen kirjoituksistaan näkyy kuitenkin, ettei hän ole perehtynyt metsän monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen eikä jatkuvaan kasvatukseen.

Lähde on tehnyt työuransa metsämaatieteen ja metsähoidon tutkijana ja professorina. Hän on tehnyt tutkimusta ja saanut tunnustusta niin kotimaassa, mutta varsinkin ulkomailla.

Hänen kirjoituksensa ja julkaisunsa eivät ole mielipiteitä vaan tieteellisiä tosiasioita suomalaisesta metsänhoidosta ja sen tilasta.

Tutkimustulokset eivät miellytä niin kutsuttuja puupeltomiehiä, joihin Hyvönen lukeutuu.

Tuskin mikään muu käytännön työ on niin täydellisen välinpitämätön tieteellisille tutkimustuloksille kuin suomalainen metsänhoito.

En ole löytänyt yhtään tieteellistä julkaisua, jossa kerrottaisiin avohakkuiden olevan hyödyllisiä luonnon monimuotoisuudelle tai ilmastonmuutoksen hillitsemiselle.

Hyvönen edustaa ammattikuntaa, joka perehtymättä alan tutkimuksiin jatkaa saman avohakkuumantran hokemista.

Tanja Hyttinen
äiti ja ajattelija
Savonlinna