Lukijalta: Johtaako minimituntimäärä maksimiryhmäkokoihin kouluissa?

Olemme kuulleet ehdotuksista vähentää peruskoulussa tuntimäärää. Nykyisin se on 226, joissakin piireissä on esitetty jopa minimimäärää 222.

Erotus ei äkkiseltään tunnu suurelta, mutta mietittäessä koulun arkea se näyttäytyy melkoisena heikennyksenä opetus- ja kasvatustyössä. Opetusryhmien koko suurenee, jakotunnit vähenevät ja niin edelleen.

Johtaako minimituntimäärä maksimiryhmäkokoihin? Samalla sijoitetaan lakkautettavien koulujen oppilaita vastaanottaviin kouluihin ja erityisopetuksesta integroidaan oppilaita yleisopetuksen ryhmiin.

Muutokset tulee tehdä harkiten, huomioiden tilat, muodostuvat ryhmäkoot ja oppilaiden tuen tarpeet.

Onko totta, että säästetään, vai kääntyvätkö säästöt lisämenoiksi, kun oppimistavoitteita ei saavuteta ja pääsy jatko-opintoihin tyssää tai nuori jää työelämän ulkopuolelle?

Mikä on koulun tehtävä? Se on opettaa opetussuunnitelman tavoitteiden edellyttämällä tavalla sekä ohjata oppilaan kasvua ja kehitystä vastuulliseksi yhteiskunnan kansalaiseksi.

Tuleeko kouluista oppilaiden parkkipaikkoja, joissa saa ruokaa ja istua paikallaan, mutta jää ilman tukea ja apua tehtävissään? Luentotyyli isolle ryhmälle päivästä päivään ei sovi tämän päivän kouluopetukseen. Luokissa tarvitaan yksilöllistä ohjausta aiempaa enemmän.

Hyvä työilmapiiri syntyy, kun opettaja ja muu henkilöstö jaksavat motivoituneina tehdä työtään. Silloin turvallinen ja positiivinen työskentelyilmapiiri heijastuu oppilaisiin innostaen heitä ahkeroimaan tavoitteellisesti, hyvillä mielin.

Paras tulos saavutetaan, kun on inhimilliset ryhmäkoot ja opettaja pystyy vuorovaikutteisesti ja osallistaen ohjaamaan oppilaita. Isoissa ryhmissä tulee olla riittävästi jakotunteja, jotta perusasioiden opiskelu onnistuu ja saadaan hyvä pohja jatko-opinnoille.

Laadukkaan opetuksen tulee olla perusasia. Toivottavasti Mikkeli toimii mallikkaasti koulutusratkaisuissaan. Se maine kiirii kauas.

Marita Hokkanen
kaupunginvaltuutettu (sd. sit.)
Mikkeli