Mielipide: Eurooppa vastaa yhdessä koronapandemiaan

Mielipide

Suomen tapaan kaikki EU:n jäsenmaat ovat tehneet tärkeitä päätöksiä koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi sekä sen taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi. Uhka ei kunnioita kansallisia rajoja, joten ratkaisuja on haettava myös yhteistyöllä.

Euroopan komissio, EU:n jäsenmaiden terveysministerit, virkamiehet ja viranomaiset pitävät jatkuvaa yhteyttä. Varmistamme terveydenhuollon tarvikkeiden saatavuutta Euroopassa yhteishankinnoilla ja yhteistyöllä tarvikevalmistajien kanssa. Komissio rahoittaa virukseen tehoavan rokotteen kehittämistä.

Heikentyvässä taloudellisessa tilanteessa komissio haluaa lisätä jäsenmaiden taloudellista liikkumavaraa työpaikkojen ja ihmisten toimeentulon turvaamiseksi. Vakaus- ja kasvusopimus antaa kriisitilanteessa mahdollisuuden mittaville elvytystoimille. Olemme lisäksi tehneet investointialoitteen esittäen, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoista suoritettuja, käyttämättä jääneitä ennakkomaksuja ei peritä jäsenmailta normaaliin tapaan takaisin. Lisäksi esitämme, että rakennerahastojen varoja voidaan kriisiolosuhteissa käyttää jäsenmaissa joustavasti siellä, missä tarve on suurin.

Näemme Suomessakin tarpeen tukea yrityksiä, joihin virus vaikuttaa shokinomaisesti, ja teemmekin kaikkemme, jotta vauriot jäisivät mahdollisimman pieniksi. Kevennämme väliaikaisesti jäsenmaita koskevia valtiontukisääntöjä. SURE-instrumentti puolestaan auttaa kriisin pahiten runtelemia jäsenmaita hoitamaan kohdennetusti kielteisiä työllisyysvaikutuksia, jotta tarve lomautuksille ja irtisanomisille vähenisi ja mahdollisimman moni kansalainen säilyttäisi toimeentulonsa. Komissio myös valmistelee nopeaa toipumista koordinoimalla exit-strategiaa.

Liikkumisrajoituksista huolimatta lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden on liikuttava sisämarkkinoilla nopeasti ja ilman esteitä, joten luomme rajoille vihreitä linjoja. Muuttamalla lentoliikennettä koskevaa sääntelyä pyrimme helpottamaan alan toimijoiden vaikeaa tilannetta.

Presidentti Mauno Koivisto tunnetaan lausahduksestaan: ”Yleensä elämässä on viisasta luottaa siihen, että kaikki menee hyvin.” Tilanteen vakavuudesta huolimatta olen koivistomainen optimisti. Voitamme tämän viruksen yhdessä. Se tulee vaatimaan vielä paljon työtä, ja ilman vaurioita emme selviä.

Koronavirus on globaali kriisi, jonka moni EU:n kumppanimaa kohtaa meitä huomattavasti haastavammissa olosuhteissa. Niin kauan, kun virus jatkaa leviämistään jossain maailmankolkassa, kukaan ei ole turvassa. Työskentelemme tiivisti muun muassa G20:n puitteissa ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa kriisin torjumiseksi. On selvää, että kumppanuustyössämme tulevat lähivuosina painottumaan terveydenhuoltojärjestelmien vahvistaminen ja kriisin taloudellisten ja sosiaalisten seurauksien hoitaminen.

Koronavirus ei valitettavasti ole viimeinen vaikea asia, joka meidän on yhdessä ratkaistava. Kriisin keskelläkin on erittäin tärkeätä vaalia kansainvälisestä yhteistyötä ja yhteisiä työkaluja.

Jutta Urpilainen

Euroopan komission jäsen, kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari